Amnesty International na koncercie Carlosa Santany

Nie mogliśmy nie skorzystać z nadarzającej się okazji przedstawienia szerokiej publiczności problemów, na jakie napotykają ludzie na całym świecie. W czasie imprezy zebraliśmy ponad 200 podpisów pod petycjami w sprawie uwolnienia działacza praw człowieka z Haiti – Wilsona Mesiliena, redaktora naczelnego gazety -Echo- z Erytrei – Metthewosa Habteaba,  więźniów politycznych w Tybecie i Ma Khin Khin Leh z Birmy za pokojowe wyrażanie swoich poglądów. Nasze petycje cieszyła się dużym odzewem ze strony publiczności, która wyraziła duże zainteresowanie kwestią łamania praw człowieka.

Tematy