Amnesty International na Planete Doc Review

Debata -Kwiaty i banany – wysokie koszty niskich cen- odbędzie się 8 maja o godz. 19.00 w Kinotece. Data 8 maja związana jest ze Światowym Dniem Sprawiedliwego Handlu, a wśród gości debaty nie zabraknie reżyserów filmów prezentowanych na festiwalu, które poświęcone są tematyce odpowiedzialności korporacji za przestrzeganie praw człowieka.
W rozmowie wezmą udział: Frederik Gertten, reżyser filmu -Banany!-, Ton van Zantvoort, reżyser filmu -Biznes kwitnie- oraz Simon Chambers, reżyser filmu -Kowboje z Indii-. Ponadto udział wezmą zaproszeni goście: Adam Leszczyński – publicysta i dziennikarz Gazety Wyborczej, który zajmuje się m.in. tematyką Globalnego Południa oraz kwestiami pomocy rozwojowej – oraz Katarzyna Szymielewicz, prawniczka, przedstawicielka Międzynarodowej Komisji Prawników, która zajmuje się kwestiami prawnej odpowiedzialności międzynarodowych korporacji. Debatę poprowadzi Aleksandra Minkiewicz – Rzeczniczka Prasowa Amnesty International.
Wielkie międzynarodowe korporacje eksploatują surowce naturalne w krajach Globalnego Południa uzyskując z tego krociowe zyski. Z drugiej strony, mimo że kraje te posiadają bogate złoża surowców mineralnych, standardy życia, zdrowia i edukacji, są tam najniższe na świecie. Działalność korporacji często łączy się z brutalnym łamaniem praw człowieka i wpędza ludzi w ubóstwo.
Jak miejscowa ludność może walczyć z korporacjami o swoje prawa- W jaki sposób międzynarodowe korporacje mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka i niszczenie środowiska naturalnego- Co możemy zrobić my – konsumenci z krajów Północy, aby powstrzymać negatywne działania korporacji- Odpowiedzi na te pytania będą starali się znaleźć uczestnicy dyskusji.
W tegorocznym konkursie jury Amnesty International przyzna nagrodę w wysokości 3000 euro jednemu z siedmiu najlepszych filmów o tematyce poświęconej prawom człowieka. Jury przewodniczyć będzie Draginja Nadażdin a towarzyszyć jej będą: Tadeusz Sobolewski – krytyk filmowy – oraz Mirosław Chojecki – były więzień sumienia i współzałożyciel Stowarzyszenia Wolność Słowa.
-Poszukujemy zarówno obrazu przybliżającego sytuację ludzi, których prawa są naruszane i którzy często pozostają niewidzialni i wykluczeni, jak i filmu, który podejmuje dyskusję nt. walki o prawa człowieka-, mówi Draginja Nadażdin. -Poruszając tematykę praw człowieka na świecie, filmy te stają się inspiracją i zachętą do działania dla wielu ludzi. Filmowcy nie chcą być obojętni – realizują w ten sposób cel, jakim jest szerzenie wiedzy o prawach człowieka-, twierdzi dyrektorka Amnesty International.