Amnesty International o raporcie Rady Europy w sprawie tajnych więzień w Europie

Raport potwierdza, że istnieje „wiele spójnych i zbieżnych dowodów na to, że istniał system „outsourcingu tortur”. Obecnie potrzebna jest współpraca wszystkich państw w aktywnym kontrolowaniu tego, co dzieje się na ich terytoriach i podejmowanie określonych działań, gdy tylko wystąpi podejrzenie zaistnienia takich zjawisk.
„Państwa europejskie mają obowiązek w pełni współpracować w śledztwach dotyczących poważnych naruszeń praw człowieka na swoich terytoriach. Brak współpracy jest równoznaczny ze współpracą z tymi, którzy nadużywają praw człowieka” powiedział Claudio Cordone, Dyrektor AI ds. Programów Regionalnych.
Amnesty International popiera przedstawiciela Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Dicka Marty’ego, który wezwał do utworzenia komisji śledczej wyposażonej w szerokie uprawnienia.
„Zarzuty, że tajne więzienia istniały w Europie, pochodzą, jak podkreślił Dick Marty, ze zróżnicowanych i wiarygodnych źródeł. Nawet administracja amerykańska nie zaprzeczyła ich istnieniu. Najważniejsze jest teraz to, co zostanie w tej sprawie zrobione”   powiedział Claudio Cordone.

Tematy