Amnesty International organizacją pożytku publicznego!

Oznacza to, że:

  • rozliczając zeznanie podatkowe, czyli PIT będzie można przekazać na rzecz Amnesty International kwotę 1% podatku dochodowego
  • chcąc przekazać 1% swojego należnego podatku należy najpierw obliczyć te kwotę podczas wypełniania PITa, a następnie wpłacić ją na konto Amnesty (Bank Zachodni WBK S.A.          6 O/Gdansk  85 1090 1098 0000 0000 0959 0181)
  • wpłat można dokonywać do 30 kwietnia 2005 (ostatni dzień rozliczania PITów)

Pamiętajcie, że pieniądze, każdy podatnik może wesprzeć naszą organizację, dzięki czemu będziemy mogli napisać więcej listów, zrobić lepszą kampanię i skuteczniej walczyć o przestrzeganie praw człowieka.
Wreszcie możesz zadecydować, co stanie się z 1% twojego podatku!
Powiedz Mamie, Tacie, Bratu, Siostrze, Kolegom, Koleżankom i wszystkim znajomym, że oni też mogą wesprzeć Amnesty International!
Więcej informacji o organizacjach pożytku publicznego oraz instrukcje jak wypełnić PIT można znaleźć na stronie:www.jedenprocent.pl

Tematy