Amnesty International Polska uczestniczy w obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej

Amnesty International przyłączyła się do obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej, który odbędzie się w dniach 13 -19 listopada 2006 roku. Coroczna akcja organizowana jest z inicjatywy Centrum Północ-Południe przy Radzie Europy w wielu krajach europejskich. Tydzień Edukacji Globalnej to szereg imprez, promujących zarówno samą dziedzinę edukacji globalnej, jak i podejmowane w jej zakresie zagadnienia. Edukacja Globalna jest nauką odpowiedzialności, wrażliwości i solidarności i obejmuje również edukację na rzecz praw człowieka.
Celem akcji jest zwrócenie uwagi mieszkańcom państw europejskich na współzależności pomiędzy nami i mieszkańcami krajów globalnego Południa oraz pokazanie problemów wspólnych dla całej ludzkości i poszukiwanie potencjalnych rozwiązań.
W ramach obchodów Tygodnia, w Warszawie odbędzie się Festiwal Edukacji Globalnej, organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Towarzystwo Demokratyczne Wschód. W akcji biorą udział również edukatorzy Amnesty International. Podczas festiwalu będzie można obejrzeć slajdy, wziąć udział w warsztatach i konkursach, posłuchać muzyki etnicznej. Festiwal odbędzie się 18 listopada w godzinach od 10:00 do 16:00, w Centralnym Domu Qultury przy ulicy Burakowskiej 12.
Polska sekcja Amnesty International realizuje międzynarodowy projekt PRAWA CZŁOWIEKA – EDUKACJA – DZIAŁANIE (Rights-Education-Action Program – REAP) od 2002 roku. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawiskom nietolerancji, dyskryminacji oraz agresji. Skierowany jest do uczniów, nauczycieli, studentów dziennikarstwa oraz dziennikarzy. Wspólną cechą projektu REAP na świecie jest idea multiplikowania, polegająca na szkoleniu osób, które zdobytą wiedzę i umiejętności w dziedzinie praw człowieka będą przekazywać w swoich środowiskach. Polska jest jednym z 10 państw w których obecnie realizowany jest projekt REAP.

Tematy