Amnesty International przeciwko przymusowym wysiedleniom we Włoszech

Życie w osiedlach bez dostępu do wody i elektryczności to codzienność dla wielu Romów. Władze Włoch nie robią za dużo, aby pomóc tym osobom zamieszkać w lepszych warunkach – mówi Draginja Nadaždin dyrektor Amnesty International Polska. – Wiele romskich rodzin jest przymusowo wysiedlanych, co w praktyce oznacza bezdomność.  Rodzinom nie oferuje się lokali zastępczych – dodaje Nadażdin.
Romowie są przesiedlani do tzw. oficjalnych obozów, które są lokalizowane w znaczącej odległości od terenów zamieszkanych. Obozy otoczone są płotem i są pod stałym nadzorem kamer monitoringu. Romów odseparowuje się od reszty społeczeństwa oraz utrudnia dostęp do szkolnictwa, opieki zdrowotnej oraz dóbr i usług. Zgodnie z prawem międzynarodowym stanowi to dyskryminację.
– Amnesty International podejmuje akcje na całym świecie skierowane do premiera Włoch Mario Monti’ego. Domagamy się, aby zaprzestano praktyk dyskryminacyjnych i segregacji Romów oraz zatrzymano przymusowe wysiedlenia. W Polsce podczas obozu praw człowieka w Wiśle zorganizowaliśmy akcję uliczną i zbieraliśmy podpisy pod petycją do Premiera Monti’ego – wyjaśnia Maciej Fagasiński, koordynator kampanii w Amnesty International.
– 21 września uruchomiliśmy także testową wersję platformy www.respectmyrights.org dla każdego zainteresowanego tematem przymusowych wysiedleń i prawa do mieszkania. Na stronie użytkownicy mogą umieścić swoje zdjęcie lub nagranie oraz wskazać jeden przedmiot, który zabraliby ze sobą, jeżeli mieliby zostać przymusowo wysiedleni – dodaje Fagasiński.
Amnesty International Polska od października 2012 roku rozpoczyna kampanię “Stop przymusowym wysiedleniom”, której celem będzie ukazanie tego problemu oraz pomoc osobom zagrożonym przymusowymi wysiedleniami na całym świecie. Już 30 września na Maratonie Warszawskim pobiegną dwa amnestyjne “spychacze”, a działacze organizacji będą zbierać podpisy pod petycjami przeciwko przymusowym wysiedleniom. Więcej o akcji na sport.pl.
Zdjęcia z akcji podczas obozu praw człowieka w Wiśle dostępne na facebooku.