Amnesty International serdecznie gratuluje Muhammadowi Yunus oraz Bankowi Grameem otrzymania Pokojowej Nagrody Nobla 2006

ASA 13/011/2006
Z ostatniej chwili
-Bieda jest zarówno powodem jak i konsekwencją niedostatecznego poszanowania praw człowieka: zarówno ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych jak i politycznych i obywatelskich. Ma swoje źródło w pogwałceniach praw człowieka i skłania do dalszych naruszeń. Dzisiejszy komunikat Komitetu Pokojowej Nagrody Nobla wzmacnia przesłanie Amnesty International, głoszące, że bieda jest podstawowym zagrożeniem dla poszanowania ludzkiej godności i przeszkodą dla promocji pokoju i sprawiedliwości; nie jest jednak nieuchronna i może zostać przezwyciężona przez kreatywność i odwagę ludzi oraz siłę grupowej mobilizacji-, powiedziała Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International.
-Muhammad Yunus i Bank Grameem pokazali światu, że ludzie biedni i marginalizowani nie są ofiarami ani jednostkami ocalałymi ale przedstawicielami i rzecznikami zmian. Amnesty International – jako laureatka Pokojowej Nagrody Nobla z 1977 roku i organizacja, działająca na rzecz zmian w kwestii poszanowania praw człowieka poprzez aktywność jednostek – jest przekonana, że taka decyzja Komitetu dała milionom zwykłych ludzi na całym świecie nadzieję, że mają moc by dać początek nadzwyczajnym zmianom.”
Tłumaczenie: Kaja Kulesza

Tematy