Amnesty International: władze zbyt często niepokoją dziennikarzy – Rzeczpospolita

W przededniu drugiej rocznicy zamordowania rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej, AI wezwała rosyjskie władze do skończenia z bezkarnością tych, który stosują przemoc wobec obrońców praw człowieka i przedstawicieli mediów.
-Obrońcy praw człowieka oraz dziennikarze są tymi, którzy informują o zaniedbaniach rządów w kwestii ochrony praw ludności i kierują na nie uwagę publiczną. Wskazują również i przypominają o obowiązkach rządów w kontekście międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka- – zwróciła uwagę AI. -Obrońcy praw człowieka i dziennikarze zbyt często są w Rosji niepokojeni przez władze i zbyt często padają ofiarami naruszeń praw człowieka- – podkreśliła organizacja.
Czytaj dalej – Rzeczpospolita

Tematy