AMNESTY INTERNATIONAL zaprasza wszystkie osoby stawiające pierwsze kroki w dziennikarstwie na seminarium "STOP DYSKRYMINACJI!"

Podczas spotkania wspólnie zastanowimy się jak przeciwstawić się dyskryminacji. Chcemy aby aktywiści i aktywistki NGO, dziennikarze i dziennikarki, a także blogerzy i blogerki działali razem, zrozumieli przyczyny dyskryminacji oraz zmobilizowali swoje lokalne społeczności do przeciwstawienia się jej.

  • Każda z osób uczestniczących w szkoleniu  otrzyma pakiet materiałów związanych z antydyskryminacją oraz działaniami w środowisku lokalnym na rzecz praw człowieka.
  • Od każdego uczestnika/uczestniczki seminarium oczekujemy, przygotowania minimum jednego tekstu bądź krótkiego filmiku związanego z poruszaną tematyką. W czasie szkolenia wskażemy także kontakty do szkół w całej Polsce, które tworzą projekty antydyskryminacyjne i są chętne do udzielania wywiadów.
  • Amnesty International co roku przyznaje w Polsce nagrodę dziennikarską “Pióro Nadziei” za najlepszy tekst o tematyce praw człowieka, każdy uczestnik/uczestniczka seminarium – zostanie zaproszony/a do wzięcia udziału w tym konkursie.
  • Każda z osób uczestnicząca w seminarium otrzyma od Stowarzyszenia Amnesty International certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

Prowadzący:

Piotr Skrzypczak – Politolog, specjalista z zakresu problematyki praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji. Współautor podręczników i publikacji z tego zakresu. Uczestnik wielu projektów edukacyjnych, współpracownik m.in. Amnesty International i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z tematyki ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji.
Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Homo Faber gdzie odpowiada za program Antydyskryminacja.
Każde z seminariów odwiedzi także lokalny dziennikarz/dziennikarka, który/a podzieli się swoim doświadczeniem z zakresu informacji o przejawach dyskryminacji w lokalnym środowisku.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE ORAZ WARUNKI ZGŁOSZENIA:

Udział w seminarium jest bezpłatny.
Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się pod linkiem: https://www.surveymonkey.com/s/Q9CBNBL Każde ze spotkań potrwa 9 godzin (z godzinną przerwą obiadową).
Spotkania organizowane są w 3 miastach:

WROCŁAW, 18 kwietnia – Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić  do 6 kwietnia, informację zwrotną wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi, wybrane osoby otrzymają do dnia 8 kwietnia
Miejsce: Infopunkt Nadodrze, Władysława Łokietka 5/1, Wrocław
ŁÓDŹ, 16 maja – Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 10 maja.
Miejsce: Świetlica Krytyki Politycznej w Łodzi, ul. Piotrkowska 101, lewa oficyna, I piętro
BIAŁYSTOK, 13 czerwca – Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić do 25 maja, informację zwrotną wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi, wybrane osoby otrzymają do dnia 29 maja. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji seminarium będą podane w późniejszym terminie.
Organizatorzy pokrywają koszty związane z wyżywieniem w czasie seminarium oraz koszty dojazdu dla osób z regionu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected] ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ!

Tematy