Amnesty International szuka kandydatów/ek do Komitetu Nominacyjnego Stowarzyszenia

Zadania członków/członkiń Komitetu Nominacyjnego:

  • poszukiwanie i ewaluacja kwalifikacji kandydatów/kandydatek do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wybieranych przez Walne Zgromadzenie
  • przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniem kandydatów/ek do Władz Stowarzyszenia
  • wsparcie Stowarzyszenia w opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i rekrutacyjnych wspierających działalność Stowarzyszenia

Potrzebne kwalifikacje:

  • wiedza i doświadczenie z zakresu rekrutacji
  • wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
  • wiedza z zakresu zarządzania
  • doświadczenie i wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych w Polsce
  • dobra znajomość języka angielskiego

Praca w Komitecie ma charakter społeczny. Kadencja członków/członkiń Komitetu Nominacyjnego trwa 4 lata. Członkowie i członkini Komitetu Nominacyjnego zostaną wybrani przez Walne Zgromadzenie w maju 2016 roku. Osoby wchodzące w skład Komitetu Nominacyjnego wybierane są spoza składu Władz Stowarzyszenia i w trakcie pełnienia swojej funkcji w Komitecie nie mogą kandydować do Władz Stowarzyszenia.