Apel Amnesty International w rocznicę otwarcia więzienia w Guantanamo.

Amnesty International apeluje do wspólnoty międzynarodowej o zapewnienie międzynarodowej ochrony dla więźniów z Guantanamo poprzez przyjęcie tych osób, które nie mogą powrócić do swych ojczystych krajów ze względu na wiążące się z tym ryzyko tortur oraz innych naruszeń praw człowieka. Amnesty International szacuje, że może być to nawet 60 osób.
Amnesty International stanowczo sprzeciwia się również transferowi z Guantánamo do bazy wojskowej w Illinois tych więźniów, którym administracja amerykańska nie postawiła zarzutów. Amnesty International przypomina, że przetrzymywanie więźniów bez postawienia im jakichkolwiek zarzutów przez nieokreślony czas jest sprzeczne z prawami człowieka.
22 stycznia minie rok od momentu wydania przez prezydenta Baracka Obamę decyzji o zamknięciu więzienia w Guantánamo. Data ta jest również ostatecznym terminem, jaki amerykański prezydent sam sobie wyznaczył na zakończenie całej operacji.
Amnesty International uważa, że na Stanach Zjednoczonych ciąży główna odpowiedzialność za zamknięcie więzienia w Guantánamo, jednocześnie przypomina jednak, że w trakcie tzw. -wojny z terroryzmem- prawa człowieka były łamane nie tylko przez Stany Zjednoczone. Dlatego wzywa również inne rządy do zapewnienia ochrony więźniom w celu zakończenia ich gehenny oraz ułatwienia ostatecznej likwidacji Guantánamo.
4 czerwca 2009 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zawierające informację o praktycznych krokach, jakie powinny zostać podjęte w celu ułatwienia bezpiecznego zwolnienia więźniów przetrzymywanych w Guantanamo. Jednak od tamtej pory niewiele się zmieniło. Wśród krajów europejskich, które podjęły decyzję o przyjęciu więźniów z Guantanamo znajdują się m.in.: Belgia, Bułgaria, Francja, Irlandia, Węgry i Szwajcaria.
Więcej informacji:
Aleksandra Minkiewicz
Rzeczniczka Prasowa Amnesty International
e-mail: [email protected]
tel/fax: (22) 827 60 00 wew. 204
el. kom. +48 691 357 935

Tematy