Apel o dostęp organizacji praw człowieka do Strefy Gazy

Od początku operacji wojskowej Izraela 8 lipca 2014 roku w Strefie Gazy, władze izraelskie odrzucają ponawiane wnioski Amnesty International o dostęp do Gazy przez Erez, przejście kontrolowane przez Izrael. Organizacja zwróciła także z wnioskiem do władz egipskich, którzy do tej pory nie wyraziły zgody na przekroczenie granicy.
– Dostęp do Strefy Gazy jest konieczny. Tracimy cenny czas.  Organizacje chroniące  prawa człowieka muszą mieć możliwość badania zarzutów o zbrodnie wojenne – powiedziała Anne Fitzgerald, dyrektorka Amnesty International ds. badań i reagowania kryzysowego.
Amnesty International i Human Rights Watch wydały wspólne oświadczenie wzywające władze izraelskie do natychmiastowego umożliwienia organizacjom chroniącym prawa człowieka dostępu do Gazy.
Pełna treść stanowiska po angielsku dostępna w pliku poniżej.

Gaza, 30 lipca 2014, fot. OLIVER WEIKEN/EPA