Filtruj biura

37 wyniki

Bliski Wschód i Afryka Płn. Dyskrymi­nacja

Izrael/OTP: Rośnie liczba bezprawnych zabójstw i innych przestępstw. Apartheid Izraela wobec Palestyńczyków musi się skończyć

Władze Izraela muszą położyć kres bezprawnym zabójstwom, umyślnemu okaleczaniu, arbitralnym aresztowaniom, torturom, karom zbiorowym i innym formom znęcania się i prześladowania Palestyńczyków, w tym dzieci – stwierdziła Amnesty International w opublikowanym dziś oświadczeniu. W incydencie, który...
Bliski Wschód i Afryka Płn. Konflikty zbrojne

Izrael/Okupowane Terytoria Palestyńskie: Schemat izraelskich ataków na budynki mieszkalne w Gazie musi zostać zbadany pod kątem zbrodni wojennych

Siły izraelskie okazały szokujące lekceważenie dla życia palestyńskich cywilów, przeprowadzając szereg ataków lotniczych na budynki mieszkalne, w niektórych przypadkach zabijając całe rodziny, w tym dzieci i bezmyślnie niszcząc mienie w atakach, które mogą być równoznaczne ze zbrodniami wojennymi...