Bahamy: Królewski Komitet Doradczy znosi ustawową karę śmierci

AI Index: AMR 14/001/2006 (Public)
News Service No: 058
Wcześniej każdy uznany za winnego morderstwa na Bahamach automatycznie zostawał skazany na karę śmierci. Ustawowa kara śmierci nie daje oskarżonemu możliwości rozpatrzenia przez sąd okoliczności łagodzących w jego lub jej sprawie.
-Amnesty International namawia rząd Bahamów do skorzystania z tej okazji do zaniechania zabójstw sankcjonowanych przez państwo- stwierdza dziś organizacja. Większość krajów na świecie nie posiada już kary śmierci w swoich przepisach prawnych czy praktyce i właściwie tylko niewielka mniejszość w rzeczywistości wykonuje egzekucje; rząd Bahamów powinien wykorzystać tą okazję do dołączenia do światowego nurtu niestosowania kary śmierci.
Sprawy przynajmniej 28 więźniów przebywających obecnie w celach śmierci będą musiały zostać ponownie rozpatrzone.
W swoim orzeczeniu Królewski Komitet Doradczy oświadczył, że ustawowa kara śmierci powinna być uznana jako nieludzka i poniżająca już w roku 1973, kiedy to konstytucja bahamska została ponownie opracowana po uzyskaniu przez ten kraj niepodległości.
Orzeczenie to daje Bahamom zgodność z opracowywanymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi ustawowego stosowania kary śmierci. Specjalny sprawozdawca Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. pozasądowych, przyspieszonych oraz arbitralnych egzekucji stwierdził, że kara śmierci nie powinna, pod żadnym warunkiem, być nakazana prawem, bez względu na stawiane zarzuty oraz, że -ustawowa kara śmierci, która nie dopuszcza możliwości zastosowania łagodniejszego wyroku, bez względu na okoliczności, jest sprzeczna z zakazem brutalnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania czy karania-.
Amnesty International sprzeciwia się karze śmierci jako naruszeniu prawa do życia i skrajnie okrutnej, nieludzkiej i poniżającej karze. Organizacja bardzo współczuje ofiarom przestępstw i uznaje obowiązek rządów do radzenia sobie z problemami przestrzegania prawa i porządku, lecz jednocześnie uważa, że kara śmierci jest z natury nieefektywna, nieuzasadniona i nie zapobiega przestępczości. Przeciwnie, dostarcza ona więcej ofiar oraz poniża społeczeństwo jako całość.
Informacje dodatkowe
Kara śmierci jest nadal stosowana masowo w większości anglojęzycznych krajów regionu karaibskiego. Szesnaście osób zostało straconych na Bahamach od 1973 roku, sześć w ostatnich dziesięciu latach. Ostatnia egzekucja na Bahamach miała miejsce w styczniu 2000 roku, lecz wyroki skazujące na karę śmierci są nadal wydawane. Po zamordowaniu strażnika przy użyciu noża podczas ucieczki więźnia w styczniu tego roku, publicznie wzywano do wznowienia egzekucji, były też doniesienia, że premier popiera powrót do wykonywania egzekucji.
Orzeczenie to nastąpiło po wniesieniu apelacji przez więźniów Forresta Bowe’a Jr. oraz Trona Davis’a, skazanych za morderstwo i przebywających w celach śmierci odpowiednio od sześciu i ośmiu lat.
W marcu 2002 roku JCPC podtrzymało orzeczenie, że ustawowa kara śmierci narusza postanowienia konstytucji następujących siedmiu państw wyspiarskich: St Vincent i Grenadyny, St Lucia, Grenada, St Kitts, Dominika, Belize oraz Antigua i Barbuda.
W 2001 roku Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka wydał orzeczenie, że brak rozpatrzenia indywidualnych okoliczności podczas nakładania kary śmierci narusza zakaz uwzględniony w Międzyamerykańskiej Konwencji Praw Człowieka, dotyczący tortur oraz brutalnego, nieludzkiego lub poniżającego karania i traktowania.