Bezdomni i artyści zagrają razem w Polish Boom Band

Projekt zakłada stworzenie 7 osobowego zespołu, który w czasie ok. dwóch miesięcy prób opracuje kilka aranżacji muzycznych wybranych utworów, znanych wykonawców zaproszonych do projektu. Ukoronowaniem projektu jest przeprowadzenie dwóch koncertów w Katowicach oraz w Lublinie. Jeśli materiał pozwoli oraz będzie taka wola ze strony muzyków nie wykluczona jest również krótka trasa koncertowa w największych miastach Polski.
Twórcy projektu, Tomasz Olesiński i Grzegorz Senderowicz, piszą o swoim pomyśle: “Choć przedsięwzięcie jest związane z muzyką to faktycznie celem projektu jest walka ze stereotypem człowieka bezdomnego utrwalonym przez media – człowieka przegranego, leniwego, który nie reprezentuje sobą nic wartościowego i nic takiego nie może dać społeczeństwu”.
Dlatego tak ważny jest udział artystów w przedsięwzięciu i skonfrontowanie ich z osobami wykluczonymi społecznie. Pozwoli to uświadomić innym, że wśród osób bezdomnych jest wiele utalentowanych osób.
Amnesty International wesprze koncerty przeprowadzeniem warsztatów na temat ubóstwa i praw człowieka.
W ramach projektu organizatorzy współpracują również z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta obejmujące przedsięwzięcie patronatem. Partnerami są również instytucje kultury z Katowic i Lublina.
Więcej na temat projektu na stronie: www.polishboomband.pl