Białoruś ? Aleksander Kazulin uwolniony

Uwolnienie Aleksandra Kazulina dowodzi zasadności wywierania nacisków na władze białoruskie przez społeczność międzynarodową. Amnesty International wierzy, że w przyszłości apele o przestrzeganie praw człowieka będą przez białoruskie władze nie tylko wysłuchiwane, ale że przyniosą one dalsze pozytywne skutki. Inni więźniowie sumienia, za którymi wstawiało się Amnesty International – Żmicier Daszkiewicz i Aleksander Zdzvizhkou oraz więźniowie polityczni Artur Finkiewicz i Andrei Klimau również zostali zwolnieni z więzień w tym roku.
Powtarzające się prześladowania i zastraszanie aktywistów oraz naruszanie ich praw – w szczególności prawa do zakładania związków, prawa do zgromadzeń i wolności wypowiadania się wciąż wymuszają sceptycyzm w ocenie sytuacji praw człowieka na Białorusi. Jednak zwalnianie więźniów politycznych, które ma miejsce w ostatnim okresie pozwala mieć nadzieję na poprawę sytuacji na Białorusi.
Przywódca Socjalistycznej Partii Demokratycznej Białorusi i były rektor Białorusińskiego Uniwersytetu Państwowego – Alyaksandr Kazulin w lipcu 2006 roku został skazany na pięć i pół roku pozbawienia wolności. Oficjalnymi powodami skazania Kazulina były chuligaństwo, członkostwo w organizacji, która burzy porządek publiczny oraz jego czynny udział w działaniach o charakterze antypaństwowym. Kazulin poprowadził w marcu 2006 roku demonstrację, której uczestnicy protestowali przeciwko nieprawidłowościom, jakie miały miejsce w trakcie wyborów prezydenckich. W wyniku protestów do aresztu trafiło kilkaset osób.
Amnesty International uznało, że wyrok skazujący nałożony na Alyaksandra Kazulina miał charakter polityczny, a samego skazanego uznało za więźnia politycznego. Stowarzyszenie apelowało o uwolnienie Kazulina od dnia, w którym został uwięziony.
Tłumaczyła Ola Tarnowska
Redagował Grzegorz Rychlik