Białoruś: Położyć kres uciszaniu działaczy związków zawodowych – AKCJA ZAKOŃCZONA

 EUR 49/009/2004
Działacze związków zawodowych na Białorusi stali się celem prowadzonej systematycznie przez władze kampanii, która polega na stawianiu przeszkód, nękaniu i zastraszaniu każdego, kto ośmieli się otwarcie wypowiadać swoje zdanie.

30 października 2003, za przeprowadzanie pokojowego protestu przeciwko wpływowi rządu na wewnętrzne sprawy związków zawodowych, milicja aresztowała w centrum Mińska Aleksandra Buhwostowa, przewodniczącego Białoruskiego Związku Pracowników Produkcji Maszyn dla Przemysłu Samochodowego i Rolnictwa.

Otoczony przez swoich stronników, dziennikarzy i siły bezpieczeństwa, Aleskander Buhwostow rozwinął transparent z napisem: -Protestujemy przeciwko łamaniu praw pracowniczych- po czym został zatrzymany wraz z innym działaczem związków zawodowych. Później tego dnia, na zamkniętej rozprawie, sąd w Mińsku skazał go na 10 dni pozbawienia wolności za udział w nielegalnej demonstracji. Amnesty International uznała go za więźnia sumienia.

Działacze związków zawodowych, tak jak wszyscy, muszą być wolni, aby promować i bronić praw człowieka.

Więcej informacji
ZACZNIJ DZIAŁAĆ!
Okaż swoją solidarność pisząc do prezydenta Łukaszenki, wzywając go, by zapewnił, że działacze związków zawodowych mogą korzystać ze swych praw do swobody wypowiedzi, zgromadzeń i stowarzyszania się. Wyślij list, faks lub email, wykorzystując poniższy przykład

Tłumaczenie:
  

Adresat: *

Aleksander G. Łukaszenka

Prezydent Republiki Białoruś

Karl Marx Str. 38

220016 g. Minsk

Białoruś

Fax: +375 (172) 26 06 10 or +375 (172) 22 38 72

E-mail: [email protected]
Można też wysłać list bezpośrednio ze strony