Bieg ku wolności rosyjskiego aktywizmu

W Rosji organizacje finansowane z zagranicznych funduszy muszą być rejestrowane jako “organizacje pełniące funkcje zagranicznych agentów”. Muszą być także wyraźnie opisane w ten sposób we wszystkich materiałach publicznych, jeśli władze uznają, że angażują się one w “działalność polityczną”, która nie jest jasno sprecyzowana nawet w ustawie dotyczącej “zagranicznych agentów”. W praktyce oznacza to, że miano “zagranicznego agenta” dotyczy też m.in. działalności na rzecz praw człowieka.
W marcu i kwietniu 2013 roku prokuratorzy oraz urzędnicy podatkowi przeprowadzili serię niezapowiedzianych “inspekcji” organizacji pozarządowych w całym kraju, w tym biura Amnesty International w Moskwie. Następnie wysłano oficjalne “ostrzeżenia” i pozwy sądowe  skierowane przeciw ich liderom oraz im samym. W efekcie ukarano je wysokimi grzywnami i doprowadzono do zawieszenia działalności lub zamknięcia przynajmniej kilku organizacji.
Amnesty International prowadzi kampanię, której głównym tematem jest problem łamania prawa do wolności słowa, pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się w Rosji. Przypadki łamania tych praw mają miejsce pomimo wyraźnych gwarancji wyrażonych w rosyjskiej konstytucji oraz międzynarodowych traktatów praw człowieka, których Rosja jest stroną.
Nie mamy czasu do stracenia – biegiem zmierzamy ku pozytywnym zmianom u naszego wschodniego sąsiada!
“Opłatą startową” jest (zagraniczny) znaczek pocztowy, który należy złożyć przy stoisku Amnesty International bezpośrednio przed biegiem. Na miejscu każdy uzyska informacje na temat kampanii i będzie mógł podpisać petycję, domagając się przestrzegania w Rosji prawa do wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się.
Plan wydarzenia:
10:00 – otwarcie “biura biegu” – przestrzeń przy ul. Belwederskiej 46/50, naprzeciwko ambasady rosyjskiej.
10:00-11:40 – zapisy na bieg, pobieranie pakietów startowych, składanie znaczków
11:40-11:55 – wspólna rozgrzewka
12:00-12:15 – start
13:00 – koniec biegu
13:05 – wspólne zdjęcie pod ambasadą Rosji
13:15-13:30 – wspólne rozciąganie
15:00 – zamknięcie “biura biegu”
Wydarzenie na FB >>>