Bliski Wschód i Afryka Północna: Początek kampanii "Stop przeciwko przemocy wobec kobiet"

 AI Index: ACT 77/038/2004 (Public)
Rozpoczęcie kampanii w Ammanie, w którym wzięła udział Jej Wysokość Królowa Rania al-Abdullah, zakończyło seminarium, na którym zebrali się działacze na rzecz praw człowieka, aby omówić środki, jakie należy podjąć, by wykorzenić prawa i praktyki, które wspierają przemoc wobec kobiet w tym regionie.

-Przemoc wobec kobiet jest problemem ogólnoświatowym, który dotyka również kobiet na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej- oznajmiła Irene Khan, Sekretarz Generalna Amnesty International na regionalnym rozpoczęciu kampanii w Jordanii.

Na całym świecie jedna trzecia kobiet została zgwałcona, zaatakowana lub napadnięta w przeciągu swojego życia.

-W Iraku, Izraelu, na terytoriach okupowanych czy w Algierii kobiety były ofiarami przemocy podczas konfliktów zbrojnych, jednakże o tym nikt nie mówi. Na tych obszarach niezliczona liczba kobiet doświadczyła również przemocy we własnych domach-

-Kobiety nie są ofiarami – chociaż często stosuje się wobec nich represje. Są wyznacznikami zmian,- powiedziała Irene Khan.

-Kobiece organizacje z różnych krajów, od Maroka po Liban, nieustannie pracują, aby zwalczyć przemoc, której kobiety doświadczają zarówno w domu jak i poza nim. Kampania Amnesty International dołącza się do tego ogromnego wysiłku. Mamy nadzieję, iż razem zakończymy te skandaliczne praktyki.-

Kampania Amnesty International będzie domagać się zniesienia praw, które dyskryminują kobiety i uznają przemoc. Będzie nakłaniać rządy do skutecznego wprowadzenia w życie praw mających na celu ochronę kobiet i uznanie gwałtu oraz innych form przemocy na tle seksualnym za przestępstwa. Kampania będzie miała na celu zlikwidowanie bezkarności w związku z przemocą wobec kobiet.

Według danych Amnesty International z ostatniego roku, 54 kraje w dalszym ciągu mają prawa, które dyskryminują kobiety, 79 państw nie posiada żadnych praw dotyczących przemocy w rodzinie, a 127 państw nie ma żadnych praw dotyczących prześladowania na tle seksualnym.

-Wzywamy władze państwowe oraz lokalne całego świata, aby poczuły się do odpowiedzialności, by wykorzenić przemoc wobec kobiet bez względu na to, gdzie ona ma miejsce: w sypialni, w bocznej uliczce, czy też na polu bitwy. Zwracamy się zarówno do kobiet jak i do mężczyzn, aby przyłączyli się do naszej kampanii,- zakończyła Irene Khan.
-Przemoc wobec kobiet może być powszechna, lecz nie jest nieunikniona. Możemy ją zakończyć,- powiedziała Khan.

-Musimy być przygotowani, aby wysłuchać kobiet i pomóc im w zorganizowaniu się. Musimy potwierdzić powszechne prawo kobiet do wolności od przemocy, niezależnie od kultury, zwyczajów i tradycji. Musimy wykazać się odwagą, by stawić czoła władzom i domagać się zmian.-

Więcej informacji:
Strona kampanii Stop przemocy wobec kobiet

Tematy