Boliwia: Plan działania jest niezbędny dla przyszłości Boliwii

AI Index: AMR 18/005/2005 (Public)
Jak pisze w liście Amnesty International, plan działania powinien skupić się na poszukiwaniu skutecznych propozycji dotyczących czterech kluczowych dziedzin: ochrona praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych (zwłaszcza prawa do pracy, zdrowia i edukacji), sposób działania sił bezpieczeństwa (w związku z nadmiernym użyciem siły wobec manifestantów oraz osób aresztowanych), funkcjonowanie więziennictwa i sądownictwa (szczególnie w przypadkach pogwałceń praw człowieka).
-Na osobie, która zostanie wybrana na prezydenta Boliwii, spocznie odpowiedzialność podjęcia natychmiastowych działań w związku z takimi sprawami jak śmierć manifestantów w lutym i grudniu 2003 roku. Przypadki takie jak ten pokazują potrzebę skutecznie działającego wymiaru sprawiedliwości i rządu, który będzie rozpatrywał na wszystkich szczeblach skargi ludności. Dopóki sytuacje tego rodzaju nie zostaną potraktowane sprawnie i nie zaoferuje się rozwiązań, dopóty Boliwia nie wyjdzie z kryzysu-, powiedziała Virginia Shoppée badaczka AI zajmująca się Boliwii.
-Kryzys, który przeżywa Boliwia, ma swoje źródła w naruszeniach praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych grup społecznych tego kraju historycznie zepchniętych na margines, takich jak kobiety, dzieci, ludność wiejska i tubylcza oraz mniejszości seksualne, oraz w dyskryminacji, której doświadczają te grupy. Wszelkie działania, jakie nowy rząd zdecyduje się podjąć, tylko wówczas będą miały wymierny efekt, jeśli weźmie się pod uwagę potrzeby tych grup-
-Niektóre z koniecznych środków będą wymagały jedynie stosownych zarządzeń administracyjnych, inne wprowadzenia nowego ustawodawstwa, wiele – tylko zastosowania ustawodawstwa krajowego, ale aby były skuteczne, wszystkie będą potrzebowały wsparcia i woli politycznej na wszystkich szczeblach władzy-.
Amnesty International uważa ratyfikację statutu rzymskiego Międzynarodowego Trybunału Karnego za przejaw woli walki z bezkarnością ze strony państwa boliwijskiego. Jednak organizacja wyraża zaniepokojenie z powodu braku w ustawodawstwie krajowym elementów, które pozwoliłyby na jego zastosowanie. Ponadto niepokojące jest porozumienie bilateralne podpisane przez Boliwię ze Stanami Zjednoczonymi, bowiem gwarantuje ono absolutną bezkarność obywatelom tego państwa i innym osobom oskarżonym o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości.
-Boliwia od 30 lat jest stroną ważnych międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Na przyszłym prezydencie państwa spocznie odpowiedzialność przeniesienia tych traktatów z papieru do rzeczywistości-.
Informacje ogólne
Wybory powszechne w Boliwii odbędą się 18 grudnia. Będą wybierani posłowie, senatorowie i prefekci ośmiu departamentów oraz prezydent państwa.
Kandydaci na urząd prezydenta:

  • Juan Evo Morales Aima, Movimiento al Socialismo  (MAS, Ruch Socjalistyczny),
  • Jorge Quiroga, Poder Democratico y Social, (PODEMOS, Władza Demokratyczna i Społeczna ),
  • Felipe Quispe Huanca, Movimiento Indigena Pachakuti (MIP, Ruch Ludności Rdzennej Pachakuti),
  • Michiaki Nagatani Morishita, Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, Ruch Narodowo-Rewolucyjny),
  • Eliceo Rodriguez Pari, Frente Patriotico Agropecuario de Bolivia, (FREPAB, Patriotyczny Front Rolniczy Boliwii),
  • Gildo Angulo Cabrera, Nueva Fuerza Republicana (NFR, Nowa Siła Republikańska),
  • Samuel Jorge Doria Medina, Frente de Unidad Nacional (UN, Front Jedności Narodowej),
  • Nestor Garcia Rojas, Union Social de los Trabajadores de Bolivia, (USTB, Społeczna Unia Boliwijskich Ludzi Pracy).

Kopia listu otwartego Amnesty International do kandydatów na prezydenta Boliwii znajduje się na stronie: http://web.amnesty.org/library/index/ESLAMR180012005