Boliwia: Zakończyć alarmujące pogorszenie praw człowieka w kraju

AI Index: AMR 18/012/2003 (Public)
-Musi zostać zatrzymana spirala przemocy- powiedziała Amnesty International. -Władze muszą wydać odpowiednie polecenia najwyższym organom sił bezpieczeństwa aby powstrzymać je od użycia nadmiernych sił przeciw demonstratorom-.
Według informacji uzyskanych przez Amnesty International, liczba zgonów od połowy września przekracza 70 a setki ludzi zostało rannych. Doniesienia wskazują, że większość ofiar była ranna wskutek wystrzału.

-Państwo boliwijskie posiada zarówno prawo jak również obowiązek do utrzymania porządku publicznego oraz respektowania prawa- powiedziała Amnesty International. -Jakkolwiek, władze posiadają również nieunikniony obowiązek do przestrzegania i ochrony w każdym momencie prawa do życia, materialnej integralności, wolności słowa, jak nakazuje prawo międzynarodowe-.

Amnesty International mobilizuje swoich członków na całym świecie do składania natychmiastowej apelacji do władz Boliwii i społeczności międzynarodowej w sprawie niebezpieczeństwa, jakie Boliwia doświadcza w stosunku do przestrzegania praw człowieka.
-Tysiące członków i zwolenników Amnesty International na całym świecie jest w pogotowiu i wzywa rząd Boliwii do zobowiązania się do znalezienia rozwiązania, które pozwoli, aby podstawowe prawa człowieka Boliwijczyków były respektowane- podkreśliła Amnesty International.

Celem zwrócenia międzynarodowej uwagi na kryzys w Boliwii, intelektualiści, artyści, przedstawiciele kościoła katolickiego, jak również członkowie rdzennych społeczności i aktywiści praw człowieka rozpoczęli strajk głodowy jako protest przeciwko pogorszeniu sytuacji, wysokich kosztów życia i braku rozwiązań, które pozwolą na przestrzeganie praw człowieka.

-To jest niedopuszczalne aby władze pozwoliły na to, żeby obecny kryzys zamienił się w katastrofę praw człowieka. Najwyższy czas aby rząd podjął konkretne działania w celu uniknięcia dalszego rozlewu krwi i aby zaangażował się w przestrzeganie cywilnych, politycznych, ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych praw dla wszystkich-, zakończyła Amnesty International.