Brazylia: Amnesty International wzywa do zakończenia rozlewu krwi po zamordowaniu działaczki praw człowieka

Index AI : AMR 19/003/2005
Siostra Dorothy, zakonnica pochodząca ze stanu Ohio w USA, pracowała w obrębie Amazonki na rzecz praw człowieka oraz ochrony środowiska przez ponad trzydzieści lat. Z racji jej działalności, wielokrotnie grożono jej śmiercią. Jej zabójstwo jest najnowszym z serii setek morderstw członków związków zawodowych i działaczy na rzecz środowiska w brazylijskim stanie Para, które Amnesty International rejestrowała od dziesiątków lat. Przemoc została rozjątrzona przez długoterminowe zaniedbanie przeciwdziałania bezkarności winnych i chronienia obrońców praw człowieka ze strony władz stanowych i krajowych.
Amnesty International wzywa władze stanowe i federalne Brazylii do permanentnego zastopowania przemocy i poczucia strachu ciążącego nad wieloma osobami w stanie Para. Władze federalne Brazylii niedawno obiecały zająć się ochroną działaczy humanitarnych w regionie i obietnice te powinny zostać poparte działaniami. Działania takie muszą zawierać kroki ku rozbrojeniu i rozwiązaniu wszystkich nielegalnych grup zbrojnych, reformę policji i systemu sądowniczego celem zapewnienia skutecznej odpowiedzi na przemoc oraz natychmiastową ochronę działaczy humanitarnych i na rzecz środowiska przed groźbami śmierci.
Tło wydarzeń
Amnesty International od długiego czasu potępiała zarówno przemoc w stanie Para jak i niezdolność władz do zapobieganiu jej. Osoby prowadzące nielegalny wyrąb lasu i eksploatację terenu oraz właściciele ziemscy wielokrotnie uciekali się do zatrudniania zabójców i tworzenia prywatnych armii celem ochrony własnych interesów ekonomicznych. W rezultacie, walczący o obronę praw człowieka, praw do gruntu, praw pracowniczych i środowiska byli regularnie narażeni na groźby, ataki oraz zabójstwa.
Przemoc jest podtrzymywana przez wyjątkowo powolny system sądowniczy utrzymujący stan niekaralności. W zeszłym roku, Katolicka Komisja ds. Gruntu [Catholic Pastoral Land Commission] (CPT) stwierdziła, że tylko pięć osób jest obecnie w więzieniach w powiązaniu z 976 zabójstwami mającymi miejsce w latach 1985 – 1996. W stanie Para sprawy takie jak Eldorado dos Carajas, gdzie 19 działaczy zostało zabitych przez grupę zbrojną, wciąż są w sądzie – 9 lat po tym jak masakra miała miejsce.