Brazylia: obawa o bezpieczeństwo

 • Aurivan dos Santos (m), cacique (lider) rdzennej społeczności Truka
  Inni członkowie społeczności Truka w stanie Pernambuco
 • Zabici: Adenilson dos Santos (m), 38 lat, brat Aurivana dos Santosa
  Jorge dos Santos (m), 17 lat, jego syn

Policja aresztowała przywódcę społeczności Truka, zamieszkującej północno-wschodnią Brazylię i przetrzymuje go w więzieniu, gdzie według informacji Amnesty International narażony jest na maltretowanie ze strony swoich współwięźniów. Jego brat i bratanek zostali zastrzeleni prawdopodobnie przez członków specjalnie przeszkolonego oddziału policji. Snajperzy nadal przebywają na wolności, dlatego inni członkowie społeczności Truka, zwłaszcza krewni zabitych, znajdują się w niebezpieczeństwie.
Adenilson dos Santos oraz jego syn Jorge zostali zabici 30 czerwca b.r. podczas przyjęcia zorganizowanego przez członków społeczności Truka na ich prywatnym terytorium, w gminie Cabrobo, w celu uczczenia wizyty ministra. Minister przybył wraz z przewodniczącym rządowej agencji odpowiedzialnej za ludy tubylcze Narodową Fundację Indian (Fundaç-o Nacional do Indio – FUNAI), aby ogłosić, że w ich rejonie powstanie 140 nowych domów. Według naocznych świadków, w kilka godzin po tym jak delegacja wyjechała, czterech mężczyzn wkroczyło do budynku, gdzie 400 Indian Turka uczestniczyło w przyjęciu. Mężczyźni wyjęli broń, wybuchła panika i wówczas Adenilson dos Santos oraz jego syn zostali zastrzeleni. Członkowie społeczności Truka, którzy rozpoznali uzbrojonych mężczyzn twierdzą, że byli to członkowie tajnej jednostki policji i należą do -szwadronu śmierci- działającego na terenie Cabrobo. Wielu Indian Truka potwierdziło, że widziało czterech w/w mężczyzn, wykonujących różne podejrzane działania w okolicy w dzień zabójstwa. Policja oświadczyła, że podczas przyjęcia nastąpiła wymiana ognia. Indianie Truka odrzucają tę wersję wydarzeń, twierdząc zgodnie, że nikt z uczestników przyjęcia nie był uzbrojony.
11 lipca b.r. Aurivan dos Santos udał się na pobliski posterunek policji, aby złożyć zeznania odnośnie śmierci swojego brata i został aresztowany. Policja umotywowała aresztowanie nakazem wydanym w 2003 roku. Aurivan dos Santos był w nim oskarżony o kradzież bydła, co zostało zakwestionowane w sądzie i obecnie jest przedmiotem petycji habeas corpus. Indianie Truka twierdzą, że kupili bydło i mogą to udowodnić, okazując stosowne faktury.
Członkowie społeczności Truka uważają, że zostali zaatakowani, ponieważ mają silnych przywódców, którzy potrafią zjednoczyć ludzi w ich walce o ziemię i stanowią zagrożenie dla zorganizowanej działalności przestępczej oraz grup zajmujących się handlem narkotykami na ich terytorium. Gangi przestępcze zajmują się uprawą marihuany na terytorium Indian Truka, a policja oskarża o zakładanie upraw samych Indian, atakuje ich i zastrasza. Założone przez miejscową ludność organizacje utrzymują, że zastrzelenie Adenilsona and Jorge dos Santosów oraz aresztowanie przywódcy (cacique) Aurivana dos Santosa stanowi próbę destabilizacji Truka.
TŁO WYDARZEŃ
Terytorium należące do społeczności Truka zajmuje około 6000 hektarów i jest położone w pobliżu granicy ze stanem Bahia, na archipelagu Ilha de Assunç-o, nad rzeką Sao Francisco. Teren ten zamieszkuje około 3000 Indian Truka, którzy zaczęli go zajmować ponownie w połowie lat 90-tych. Został on uznany za ich terytorium, o oficjalnie wytyczonych granicach, chociaż społeczność Truka nadal oczekuje na ratyfikacje przyznania w/w terenu przez prezydenta. Sytuacja, w jakiej znaleźli się członkowie społeczności, głównego producenta ryżu w stanie Pernambuco, jest szczególnie trudna także ze względu na nielegalną uprawę marihuany w rejonie. Dalsze informacje na temat społeczności Truka oraz pracy Amnesty International na rzecz tubylczej ludności Brazylii możne znaleźć w tegorocznym raporcie Foreigners in Our Own Country: Indigenous Peoples in Brazil, AMR 19/002/2005.
ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku angielskim lub polskim:

 • wzywając do pełnego, niezależnego i uważnego śledztwa odnośnie zastrzelenia Adenilsona i Jorge dos Santos oraz doniesień, że zabójstwa dokonali członkowie specjalnego oddziału policji tzw. -szwadronów śmierci-, działający w Cabrobó;
 • żądając podania do publicznej wiadomości sposobu prowadzenia oraz wyników śledztwa;
 • wyrażając niepokój o bezpieczeństwo pozostałych przedstawicieli społeczności Truka oraz wzywając władze do podjęcia wszelkich możliwych środków ich ochrony;
 • wyrażając zaniepokojenie aresztowaniem Aurivana dos Santosa na podstawie nakazu z 2003 roku, który został zakwestionowany petycją habeas corpus w brazylijskich sądach;
 • wzywając władze do zapewnienia, że Aurivan dos Santos nie zostanie w żaden sposób skrzywdzony podczas pobytu w więzieniu;
 • wzywając prezydenta do oficjalnego uznania terytorium ludności Truka.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:
1. Minister Sprawiedliwości:
Exmo. Ministro da Justiça da República Federativa do Brasil
Dr. Márcio Thomaz Bastos, Ministério da Justiça
Esplanada dos Ministérios, Bloco T
70712-902 – Brasília – DF, Brazil
Faks: + 55 61 3322 6817
Zwrot grzecznościowy: Vossa Excel-ncia/ Wasza Ekscelencjo
2. Przewodniczący Policji Federalnej
Paulo Fernando da Costa Lacerda
Diretor Geral, Departamento de Polícia Federal
SAS Quadra 6, lotes 09/10 -Ed. Sede/DPF
70037-900 – Brasília – DF, Brasil
Faks:  + 55 61 3321 9386
Zwrot grzecznościowy:  Exmo. Sr Diretor / Szanowny Panie Przewodniczący
W razie wysyłania apeli po 25 sierpnia 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.