Brazylia: przemoc ponownie wyzwolona

Index AI: AMR 19/021/2004
-Od lat łamanie praw człowieka oraz popełnianie innych aktów przemocy wobec członków MST i innych działaczy wiejskich uchodzi sprawcom na sucho. To utorowało drogę sobotnim morderstwom,- oznajmiła Amnesty International. -Potępiamy ten atak i wzywamy władze do natychmiastowego wszczęcia dochodzenia i postawienia przed sądem wszystkich tych, którzy są za niego odpowiedzialni.-
Morderstwa nastąpiły po ostatnim przesłuchaniu w trybie odwoławczym w sprawie masakry w El Dorado z 1996 roku. W stanie Pará żandarmi wojskowi zamordowali wówczas 19 członków MST. Mimo że w trakcie przesłuchania podtrzymano wyroki skazujące oficerów dowodzących operacją, wygląda na to, że pozostali żandarmi podejrzani o zaangażowanie w masakrze (128 osób) nigdy nie będą sądzeni za swój udział.