Brazylia: W rezerwacie ludności tubylczej w Dourados już nie umierają z głodu

AMR 19/013/2007
Dostawy paczek z żywnością do rezerwatu Dourados są kontynuowane, a rząd podejmuje kroki w celu poprawy sytuacji w regionie. Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na pierwotną PA, zaprzeczając jakoby którykolwiek z przypadków śmierci w rezerwacie był spowodowany przez niedożywienie. Takie stanowisko jest sprzeczne z opinią lekarza z Narodowej Fundacji Zdrowia (Fundaç-o Nacional de Saúde – FUNASA), który leczył dzieci.
FUNASA zaznaczyła, że jeden z trzech przypadków śmierci, za którego przyczynę gazety podawały niedożywienie, był spowodowany zaniedbaniem ze strony rodziców. Jednak organizacje pozarządowe działająca w Dourados stwierdziły, że ta śmierć była wyraźnie powiązana z dotykającymi społeczność Guarani Kaiowa nędzą i nierównościami społecznymi.
Oburzenie opinii publicznej wywołane śmiercią tubylczych dzieci miało znaczny wpływ na politykę rządu.
28 marca Biuro Prokuratora Federalnego zorganizowało spotkania z przywódcami rdzennych mieszkańców, antropologami, działaczami oraz władzami federalnymi w celu omówienia rozwiązań -kryzysu humanitarnego- w Mato Grosso do Sul. Podczas spotkania omówiono problem zapewnienia ciągłych dostaw paczek z jedzeniem oraz ustalono, że jedynym długoterminowym rozwiązaniem problemu jest przyspieszenie identyfikacji i demarkacji terenów tubylczych. Przytaczając słowa członka społeczności Guarani, Ambrósia Vilalby, -Walka z głodem wiedzie przez ziemię- (Quem combate a fome é terra).
19 kwietnia, w Dniu Indianina (Dia do Índio), prezydent Luiz Inácio Lula da Silva obiecał utworzyć międzyministerialną komisję ds. sytuacji w Dourados, aby usprawnić współpracę pomiędzy organami federalnymi, np. Narodową Fundacją ds. Indian (Fundaç-o Nacional do Índio – FUNAI), FUNASA oraz Ministerstwami federalnymi, w celu uniknięcia kryzysów w przyszłości. Tymczasem deputowani federalni wzywają do wszczęcia śledztwa parlamentarnego w sprawie śmierci spowodowanych niedożywieniem mieszkańców rezerwatu Dourados.
Tego samego dnia, nowo powołany przewodniczący FUNAI, Márcio Meira, powiedział w wywiadzie radiowym, że problem niedożywienia w Dourados jest -niezwykle poważny-. Dodał, że chociaż ostatnio przeprowadzone wspólne działania rządu federalnego i stanowego zmniejszyły ryzyko niedożywienia, -ziemia Guarani Kaiowa jest niewielka, a życie na niej niepewne, zaś obecny problem jest dużo bardziej złożony- (as terras indígenas s-o precárias, s-o pequenas e temos um problema muito mais complexo ali).
Utrzymująca się bieda, przeludnienie i wykluczenie społeczne nadal zbierają żniwo w rezerwacie ludności tubylczej w Dourados. Według FUNASA 25 kwietnia w miasteczku Bororó zmarła w wyniku niedożywienia, odwodnienia oraz zapalenia żołądka i jelit 6-tygodniowa Anderson Amarilha.