Brazylia: wyrok w sprawie zabójstwa członków plemienia Xukuru

AI Index: AMR 19/012/2006
Po długich odroczeniach oraz licznych próbach wmieszania Marcosa Xukuru w ów incydent, Jose Luirval Frazao przyznał się do winy. Jego proces odbył się 22 marca 2006 przed Sądem Stanowym w Caruara. Chociaż zabójcę oczyszczono z zarzutu zamordowania Josenilsona Jose dos Santosa w wyniku zakwalifikowania czynu jako obrony koniecznej, skazano go na karę 12 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za zamordowanie Jose Ademilsona Barbosy da Silvy.
Amnesty International z radością przyjmuje fakt, iż zabójca Jose Ademilsona Barbosy da Silvy został doprowadzony przed oblicze sprawiedliwości, i wzywa lokalne władze do dalszego wyjaśniania zabójstw Indian Xukuru. Zabójstw tych dokonywano na przestrzeni lat, podczas których Indianie Xukuru byli zastraszani i doświadczali przemocy z rąk lokalnych posiadaczy ziemskich. Ludzie zlecający owe zabójstwa nigdy nie zostali postawieni przed obliczem sprawiedliwości. Atmosfera bezkarności pozwala grupce posiadaczy ziemskich opłacać lokalnych zbirów do nękania plemienia Xukuru.
Amnesty International wzywa do gruntownego przebadania wszystkich przypadków stosowania przemocy wobec ludu Xukuru – wykrycia zarówno zabójców jak i ich zleceniodawców – w celu zakończenia historii zastraszania rdzennych plemion walczących o odzyskanie rodzimych terytoriów.
Tło zdarzeń:
Chociaż obszar 27000 hektarów w regionie Pesquiera przyznano plemieniu Xukuru w 1922, granica ta była od początku podawana w wątpliwość przez lokalnych właścicieli ziemskich. Lud Xukuru zajmuje obecnie tylko 20% tego obszaru. Ich walka o pełne uznanie ich praw do ziemi od dawna naznaczona była rozlewem krwi. Ojca Marcosa Luidsona de Araujo, Francisca de Assis Araujo, poprzedniego przywódcę plemienia, zastrzelono 20 maja 1998 (zobacz raport AI -Brazylia: Przywódcy rdzennych plemion skazani na śmierć – zabójstwo Francisco de Assis Ajauo-, AMR 19/15/98). 23 kwietnia 2001 kolejny z przywódców Xukuru, Francisco de Assis Santana, został zastrzelony w Pasquiera w drodze na spotkanie z członkami FUNAI, rządowego biura zajmującego się sprawami rdzennej ludności (zobacz: -Brazylia: Obcy we własnym kraju. Rdzenne plemiona Brazylii- AMR 19/002/2005).