Burundi: kobiety w niebezpieczeństwie – AKCJA ZAKOŃCZONA

AI Index: AFR 16/008/2004
Wiele kobiet jest gwałconych podczas wojskowych operacji lub akcji odwetowych i nocnych ataków, przeprowadzanych przez uzbrojone grupy popierające określone stronnictwa polityczne i gangi, które napadają na domy cywilów, grabiąc i gwałcąc kobiety. Szerząca się przemoc na tle seksualnym świadczy o tym, iż gwałty stosowane są jako narzędzie wojny, zarówno przez rząd jak i siły opozycyjne.

Ofiary gwałtów cierpią nie tylko na wiele dolegliwości fizycznych, spowodowanych brutalnością oprawców, lecz niejednokrotnie są także odrzucane przez społeczeństwo, skazane wyłącznie na siebie, głęboko zranione psychicznie. Policja, lokalne władze, a nawet system sprawiedliwości nie poświęcają ofiarom gwałtów należytej uwagi, często traktują je nawet z lekceważeniem. Poza tym przez długi czas zezwalano na niekaralność sprawców gwałtów.

Opieka medyczna w Burundi jest nie dofinansowana i niewystarczająca. Dla niektórych ludzi dostęp do niej jest niemożliwy.

Cierpienia kobiet z Burundi muszą zostać natychmiast zakończone.
Gwałt – ukryte łamanie praw człowieka: więcej informacji
Razem z trojgiem dzieci szłam po wodę, kiedy nagle zostaliśmy zatrzymani na drodze przez żołnierza. Dzieciom udało się uciec, ale ja przewróciłam się i żołnierz mnie złapał i zabrał do kościoła, który został zamieniony w coś w rodzaju baru, z poniewierającym się wszędzie jedzeniem i alkoholem. Żołnierz zgwałcił mnie w kościele i powiedział mi, że będę błogosławiona, bo to święte miejsce… Drugi z żołnierzy odmówił dokonania na mnie gwałtu. Potem pierwszy z nich zmusił mnie do wypicia butelki piwa. Zaczęłam krzyczeć i krwawić. Żołnierze przykryli mnie wojskowym płaszczem i zostawili na zewnątrz, porzuconą na pastwę losu. – Amelie, wdowa, 30 lat

CO MOŻESZ ZROBIĆ

Napisz do prezydenta Burundi, wzywając go do zapobiegania aktom przemocy na tle seksualnym, zapewnienia ochrony i opieki medycznej ofiarom gwałtów i postawienia sprawców gwałtów w stan oskarżenia. Tym sprawom powinna zostać nadana ranga pierwszeństwa w skali kraju.

Adresat: Prezydent Republiki Burundi
Son Excellence
Monsieur Domitien NDAYIZEYE
Président de la République
La Présidence
Burundi
Faxes: + 257 21 26 70
Telegrams: President, Présidence, Bujumbura, Burundi
Zwrot grzecznościowy: Monsieur le Président de la République / Your Excellency / Szanowny Panie Prezydencie/ Wasza Ekselencjo

Treść listu
Tłumaczenie

Więcej informacji:
Komunikat prasowy Burundi: Nagląca potrzeba, aby chronić kobiety i dziewczęta od gwałtu.