© Astrid Chitou/Amnesty International

Sierra Leone: Zniesiono dyskryminacyjny zakaz uczęszczania do szkół dziewcząt w ciąży

Ministerialne oświadczenie o natychmiastowym zniesieniu zakazu uczęszczania do szkół dla ciężarnych dziewcząt, skomentowała Marta Colomer, zastępca dyrektora regionalnego Amnesty International w Afryce Zachodniej i Środkowej:

„Dziś mamy powód do świętowania. Tysiące ciężarnych dziewcząt w całym Sierra Leone zostanie dopuszczonych z powrotem do zajęć lekcyjnych, gdy tylko szkoły zostaną ponownie otwarte po COVID-19.”

„Ten bezsprzecznie dyskryminujący zakaz, który obowiązywał przez prawie 5 ostatnich lat, pozbawił już zbyt wiele młodych kobiet prawa do edukacji i wyboru, jakiej przyszłości chcą dla siebie. Teraz słusznie trafił do podręczników historii.”

Nareszcie ciężarne dziewczęta odzyskują swoją godność i dlatego z radością przyjmujemy oświadczenie rządu o natychmiastowym zniesieniu zakazu uczęszczania do szkół. To zwycięstwo wszystkich tych, którzy niestrudzenie prowadzili kampanię, aby doprowadzić do tak wielkiej zmiany.

„Mamy teraz nadzieję, że władze w Sierra Leone opracują strategie zapobiegającą negatywnym postawom społecznym i stygmatyzacji, z którymi od lat borykają się dziewczęta w ciąży. Ta decyzja daje również nadzieję innym ciężarnym dziewczętom w Afryce, które były stygmatyzowane, dyskryminowane, a w niektórych krajach także niedopuszczone do zajęć w szkole”.

Tło

30 marca 2020 roku, Minister Edukacji Podstawowej i Ponadgimnazjalnej Sierra Leone wydał oświadczenie, w którym ogłosił, że decyzja rządu z 2010r. zakazująca ciężarnym uczennicom uczęszczania do szkół i podchodzenia do egzaminów została uchylona ze skutkiem natychmiastowym. W jej miejsce należy wprowadzić dwa nowe programy koncentrujące się na „gruntownej integracji” i „pełnym bezpieczeństwie” wszystkich dzieci objętych systemem edukacji. Prezydent Julius Maada Bio wyjaśnił, że jego rząd „Nowego Kierunku” podejmuje decyzje w oparciu zarówno o dowody, jak i właściwy proces konstytucyjny.

12 grudnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości ECOWAS (Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej) orzekł, że należy znieść zakaz. Sprawa o zniesienie zakazu została wniesiona do sądu przez organizację pozarządową Sierra Leonean (WAVES) we współpracy z Equality Now oraz Instytutem Praw Człowieka i Rozwoju w Afryce (IHRDA). Amnesty International brała udział w sprawie jako amicus curiae („przyjaciela sądu”).

Amnesty wcześniej dokumentowała, w jaki sposób zakaz zagrażał prawom człowieka tysięcy dziewcząt. Zakaz został formalnie wydany w kwietniu 2015r. podczas kryzysu związanego z wirusem Ebola. Wtedy z powodu Eboli nastąpił gwałtowny wzrost nastoletnich ciąż. Mając to na uwadze, rząd powinien zapewnić odpowiednie środki, aby nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w czasie COVID-19.

Zdjęcie w nagłówku: ©Astrid Chitou/Amnesty International