Czad: Mahadine – bohater Maratonu Pisania Listów 2017, został uwolniony

Mahadine był jedną z 10 spraw, na które Amnesty zwróciło szczególną uwagę w ramach corocznej akcji Maraton Pisania Listów w 2017 r. Ludzie na całym świecie napisali wówczas 690 tys. listów z żądaniem jego natychmiastowego uwolnienia.

Uwolnienie aktywisty powinno stanowić pierwszy krok w kierunku zakończenia represji mających na celu uciszenie dysydentów w Czadzie

– oświadczyło Amnesty International.
“Jesteśmy zachwyceni, że Mahadine został uwolniony i że po 18 miesiącach w więzieniu na podstawie spreparowanych zarzutów w końcu spotka się ze swoimi bliskimi” – powiedziała Balkissa Ide Siddo, badaczka Amnesty International zajmująca się Afryką Środkową.
“Ponad pół miliona osób z całego świata podpisało listy i petycje apelując o uwolnienie Mahadine’a. Oni też się ucieszą jak się dowiedzą, że Mahadine jest nareszcie wolny.”

Mahadine tuż po wyjściu z więzienia w Ndżamenie, trzyma mozaikę zrobioną z selfy osób, które wzięły udział w akcji Amnesty Szwajcaria. 5 kwietnia 2018. Copyright, źródło prywatne.

Mahadine został oskarżony o naruszenie porządku konstytucyjnego, kolaborację z ruchem rebelianckim oraz o to, że stanowi zagrożenie dla terytorialnej integralności i bezpieczeństwa państwa. Jeżeli Mahadine miałby zostać skazany, groziłaby mu kara dożywocia.
W marcu 2018 r. Mahadine został uwolniony od tych zarzutów i skierowano wobec niego mniej poważny zarzut zniesławienia. W następstwie zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanych czynów sąd stwierdził, że został przekroczony dopuszczalny limit tymczasowego aresztu (48 godzin) i nakazał uwolnienie. 19 kwietnia br. Mahadine zostanie wezwany do sądu na rozprawę, ale nie powinien już zostać uwięziony, gdyż zgodnie z prawem Czadu za zniesławienie nie grozi kara więzienia.
Po aresztowaniu 30 września 2016 r. Mahadine był przetrzymywany przez trzy dni w jednostce prowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (Agence National de Sécurité, ANS), gdzie nie pozwolono mu na spotkanie ani z rodziną, ani z adwokatem. W tym czasie był torturowany, bity i poddawany wstrząsom elektrycznym. Potem był osadzany w kilku więzieniach, w tym w więzieniu w Moussoro, z którego w dniu 21 lutego 2018 r.  został przeniesiony do więzienia Amsinene w Ndżamenie.
Mahadine jest jednym z wielu obrońców praw człowieka, aktywistów społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy w Czadzie, którzy w ostatnich latach zostali aresztowani za krytykę rządu. We wrześniu 2017 r. Amnesty International opublikowała raport, w którym zwróciła uwagę, że od wyborów prezydenckich w 2015 r. oraz od czasu wprowadzenia surowych środków oszczędnościowych służących walce z ostrym kryzysem gospodarczym represje się nasiliły.
“Uwolnienie Mahadine’a to wspaniała nowina, ale to dopiero nowelizacja prawa i praktyki będzie oznaczała rzeczywistą i trwałą zmianę w Czadzie. Celem tych zmian powinno być zapewnienie, że nikt nie będzie mógł być aresztowany za wykonywanie przysługującego mu prawa do wyrażania poglądów” – powiedziała Balkissa Ide Siddo.
“Władze Czadu muszą przestać stosować tortury oraz przeprowadzić niezwłocznie dochodzenie w sprawie przestępstwa popełnionego przez agentów ANS, którzy rzekomo pobili Mahadine’a i poddali go wstrząsom elektrycznym w trakcie jego pobytu w areszcie.”