Chemiczny Ali po raz drugi skazany na karę śmierci

Pozostali oskarżeni zostali skazani na karę pozbawienia wolności od 15 lat do dożywocia. Wśród nich znaleźli się były minister obrony Sultan Hashim Ahmad al-Ta’i, który otrzymał karę 15 lat więzienia oraz Hussein Rashid al-Tikriti, skazany na dożywocie. Trzech pozostałych uniewinniono.
Jeżeli sąd apelacyjny utrzyma wyrok kary śmierci dla Alego Hassana al-Majida i ‘Abdula Ghani’ Abdula Ghafoura, zostanie on wykonany w ciągu 30 dni.
Ali Hassan al-Majid, były dowódca Partii Ba’ath w regionie północnym, Sultan Hashim Ahmad al-Ta’i i Hussain Rashid al-Tikriti zostali już wcześniej skazani na karę śmierci przez  Wysoki Trybunał Iracki za udział w tak zwanej kampanii Anfal w 1988 roku, w której, według szacunków, zginęło 180 000 irackich Kurdów. 4 września 2007 roku sąd apelacyjny utrzymał wyroki śmierci dla oskarżonych.
27 lutego 2008 Iracka Rada Prezydencka wyraziła zgodę na wykonanie kary śmierci nałożonej na Alego Hassana al-Majid, ale jednocześnie stwierdziła, że  Sultan Hashim Ahmad al-Ta’i i Hussain Rashid al-Tikriti, jako żołnierze, wykonywali jedynie rozkazy i nie powinni zostać straceni. Wszyscy trzej pozostają w amerykańskim areszcie wojskowym.
Rządy Iraku i Stanów Zjednocznych podpisały 27 listopada 2008 Porozumienie o Bezpieczeństwie (Status of Forces Agreement – SOFA), zgodnie z którym wszyscy skazani przetrzymywani przez siły USA zostaną przekazani władzom irackim po 31 grudnia 2008. Wszyscy byli urzędnicy, w tym Ali Hassan al-Majid, Sultan Hashim Ahmad al-Ta’i, Hussain Rashid al-Tikriti i ‘Abdul Ghani ‘Abdul Ghafour, prawdopodobnie zostaną straceni
Tłumaczyła Aleksandra Ośko