Chile: Amnesty International a sprawa Pinocheta

W tym czasie Amnesty International otrzymała setki raportów dotyczących łamania praw człowieka i zainicjowanych dochodzeń. Misja badawcza Amnesty International wyruszyła do Chile w listopadzie 1973 roku.
Raport organizacji opublikowany w 1974 roku wywołał międzynarodową akcję na rzecz śledztwa dotyczącego wszystkich zarzutów łamania praw człowieka, postawienia odpowiedzialnych przed wymiarem sprawiedliwości i przyznania pełnych odszkodowań ofiarom i ich rodzinom.
W latach po wojskowym zamachu stanu organizacja przesłuchała setki ofiar rządów Pinocheta, a akta zawierają zapis dotyczący ofiar.
Sekcje i struktury Amnesty International oraz jej członkowie jako całość odegrali fundamentalną rolę, gdy Augusto Pinochet zakwestionował swe aresztowanie.
Amnesty International było pierwszą organizacją pozarządową, która uświadomiła europejskim rządom o konieczności wykonania obowiązków wynikających z Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw torturom i nieludzkiemu traktowaniu, gdy poinformowano, że Augusto Pinochet ma przyjechać na kontynent europejski we wrześniu 1998 roku.
Organizacja przygotowała szereg wniosków prawnych dla Izby Lordów, które były kluczowe w ustanowieniu powziętej decyzji.
Amnesty International zmobilizowało swoich członków do wywarcia presji na rząd brytyjski, by ten zezwolił na ekstradycję Augusto Pinocheta do Hiszpanii i udała się do ministra spraw wewnętrznych, by ujawnił opinię lekarską, na mocy której odmówiono ekstradycji. Amnesty International doprowadziło w ten sposób do przełomowej decyzji.
Dekret z mocą ustawy z 1978 oku, znany jako Prawo Amnestii, obowiązuje w dalszym ciągu w Chile po 30 latach od jego wydania. Nadal może zostać użyty przez członków sił zbrojnych posądzanych o odpowiedzialność za systematyczne i powszechne łamanie praw człowieka popełniane pomiędzy 11 września 1973 roku a 10 Marca 1978 roku w celu uchylenia się od sprawiedliwości.
Sąd do spraw Praw Człowieka Obu Ameryk orzekł, że dekret ten jest niezgodny z obowiązkami, jakie ciążą na Chile na podstawie prawa międzynarodowego oraz że Chile musi zapewnić, że dekret nr 2191 przestanie hamować dochodzenia, procesy sądowe oraz wymierzanie sprawiedliwości wobec osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka.
Tłumaczenie Joanna Wojciechowska