Chile: Troska o wypełnienie zobowiązań międzynarodowych jest jednym z obowiązków państwa

AMR 22/011/2004
             Amnesty International wielokrotnie podkreślała już, że dekret o amnestii z roku 1978 jest niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka i ze zobowiązaniami Chile, które zostały wielokrotnie potwierdzone przez organy Narodów Zjednoczonych, a także Międzyamerykańską Komisję Praw Człowieka należącą do Organizacji Państw Ameryki.
            -Według prawa międzynarodowego, Chile nie może powołując się na swoje wewnętrzne przepisy prawne – mowa tu o aktach legislacyjnych, wyrokach sądowych i samej konstytucji – uchylać się od wypełnienia swego zobowiązania do poszukiwania, osądzania i karania sprawców poważnych pogwałceń praw człowieka, takich jak bezprawne egzekucje, ‘zniknięcia’ i tortury, których dopuszczono się w czasie rządów wojskowych Augusto Pinocheta- – powiedziała pani Shoppée.
            -Z powodu swej formy – systematycznej i na wielką skalę, zbrodnie popełnione podczas rządów wojskowych są zbrodniami przeciwko ludzkości, a ich sprawcy nie mogą pozostawać bezkarni; państwo ma obowiązek osądzenia i ukarania odpowiedzialnych-.
            W maju 2004 Komisja Narodów Zjednoczonych Przeciwko Torturom wskazała, iż dekret o amnestii uniemożliwia pełne zapewnienie fundamentalnych praw człowieka. Podkreślił on również, że dekret ten umożliwia bezkarność osób odpowiedzialnych za tortury, -zniknięcia- i inne poważne pogwałcenia praw człowieka popełnione podczas dyktatury wojskowej.
            -Kluczowym jest, aby władze Chile: wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza, potraktowały poważnie zobowiązania państwa i połączyły swe siły, aby zbrodnie z przeszłości nie zostały bez osądzenia i by nie chroniono, balansując na granicy zobowiązań międzynarodowych Chile, bezkarności zbrodniarzy winnych pogwałcenia praw człowieka w okresie rządów wojskowych, których czyny zostały uznane za zbrodnie przeciwko ludzkości-, podsumowała pani Shoppée.
Informacje Ogólne
           
            Rada Obrony Stanu jest niezależnym organem publicznym pod specjalnym nadzorem Prezydenta Republiki. Jej najważniejszym zadaniem jest obrona prawna interesów państwa.
            Wniosek, by Sąd zadecydował o objęciu amnestią żołnierzy, członków Narodowej Dyrekcji Inteligencji (DINA), skazanych za porwanie i -zniknięcie- w 1975 roku bojownika z Ruchu Lewicy Rewolucyjnej (MIR) Miguel Angela Sandoval Rodrígueza, złożony został przez adwokata Rady Obrony Stanu 29 września 2004, na przedostatnim posiedzeniu Sądu Najwyższego.
            Adwokat rodziny ofiary wnioskuje by w toku procesu bezdyskusyjnie uznano, że zostało popełnione przestępstwo porwania, podczas gdy obrona Rady Obrony Stanu wnosi do sądu, by wyrok za dokonane zbrodnie został objęty amnestią.