Chiny: Gdzie jest Gao Zhisheng?

(Nowy Jork/Londyn) Chiński rząd powinien natychmiast ujawnić miejsce pobytu Gao Zhishenga, wiodącego prawnika broniącego praw człowieka, który zaginął dwa tygodnie temu – stwierdziły dziś we wspólnym oświadczeniu organizacje Human Rights Watch, Amnesty International oraz Human Rights in China. Wszystkie organizacje podkreśliły, że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo tortur i znęcania się w stosunku do Gao ze strony chińskich sił bezpieczeństwa i dlatego wezwały do jego natychmiastowego wypuszczenia.
-Poważnie obawiamy się o bezpieczeństwo Gao Zhishenga, biorąc pod uwagę mnogie nadużycia w stosunku do niego i jego rodziny ze strony organów bezpieczeństwa,- stwierdziła Sophie Richardson, ekspertka Human Rights Watch ds. Azji. -Gao przedstawiał dokładne relacje z tego, jak był w przeszłości torturowany w areszcie policyjnym i dlatego istnieje obawa, że obecnie również może być poddawany torturom.-
Prawnik Gao wraz ze swoją rodziną znajdowali się pod stałą obserwacją policyjną od roku 2006, kiedy to dostał wyrok w zawieszeniu za -podżeganie do działalności wywrotowej-. Ostatnie wieści na jego temat pojawiły się 19 stycznia. Według sprawdzonych źródeł, po tym dniu został zatrzymany przez siły bezpieczeństwa i jest obecnie przetrzymywany w nieznanym miejscu.
-9 lutego Rada Praw Człowieka ONZ przeprowadzi szeroko zakrojoną ocenę przestrzegania praw człowieka przez rząd chiński,- powiedziała Sharon Hom, dyrektor Human Rights in China. -Deptanie po piętach autorom krytycznej analizy Komitetu Przeciwko Torturom z listopada 2008, arbitralne aresztowanie i torturowanie wiodącego obrońcy praw człowieka – to nie sposoby na pokazanie postępów w dziedzinie praw człowieka.
We wrześniu 2007 Gao był przetrzymywany przez kilka tygodni tuż po tym jak wysłał list otwarty do Kongresu USA donosząc o sytuacji praw człowieka w Chinach i opisując traktowanie jego i jego rodziny przez służby bezpieczeństwa.
Gao szczegółowo opisał nielegalne zatrzymanie go w 2007, w tym ostre i długotrwałe tortury z rąk agentów bezpieczeństwa – w tym brutalne pobicia, wielokrotne rażenie prądem okolic genitaliów, oraz przystawianie papierosów blisko oczu przez długi okres czasu, co na wiele dni doprowadziło do jego częściowej ślepoty. Po wypuszczeniu Gao, jego znajomi opisywali go jako -człowieka złamanego-, zarówno pod względem psychicznym, jak i duchowym.
-Chiny powinny natychmiast wypuścić Gao Zhishenga,- stwierdziła Roseann Rife, wicedyrektor Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku. -Chiny powinny pokazać, że traktują swoje międzynarodowe zobowiązania poważnie – w tym konkretnym przypadku zobowiązania wynikające z Konwencji przeciwko torturom, którą rząd chiński przyjął dobrowolnie w roku 1988.-
W listopadzie 2008 Komitet ONZ Przeciwko Torturom (CAT) zgłosiła w swoich -Konkluzjach- na temat Chin, że nadal jest -głęboko zaniepokojona powtarzającymi się zarzutami, potwierdzanymi przez wiele źródeł, na temat powszechnego stosowania tortur i maltretowania podejrzanych w policyjnych aresztach.-
Amnesty International, Human Rights in China oraz Human Rights Watch usilnie wzywały zaniepokojone rządy i instytucje międzyrządowe do apelowania do rządu Chin, aby podjął wszelkie niezbędne kroki w celu poprawy sytuacji i zapewnienia bezpieczeństwa Gao Zhishenga podczas jego pobytu w areszcie oraz w celu wypuszczenia go najszybciej jak to możliwe.
W roku 2001 Gao został uznany za -jednego z dziesięciu najlepszych prawników Chin- w zestawieniu wydanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości ChRL. Jest on prawnikiem-samoukiem, który w przeszłości reprezentował ofiary w jednych z najbardziej poważnych i politycznie kontrowersyjnych przypadkach naruszeń praw człowieka przez policję lub inne agencje rządowe. W październiku 2005 napisał serię trzech listów do Prezydenta Hu Jintao i Premiera Wen Jiabao, wzywając ich do zaprzestania ciągłych tortur i maltretowania więzionych wyznawców Falun Gong oraz ciągłych prześladowań ukrywających się chrześcijan i aktywistów demokratycznych. W czerwcu 2007 Gao otrzymał od Amerykańskiej Rady Adwokatów Procesowych (ABOTA) Nagrodę Odważnej Adwokatury (Courageous Advocacy Award). Tego samego roku został opublikowany w języku angielskim jego pamiętnik pt. -A China More Just- (-Bardziej Sprawiedliwe Chiny-).
tłum. Bartosz Kumanek