Chiny: prawa człowieka i "duch igrzysk olimpijskich"

17/023/2001
Wiceprezes komisji, która zadecydowała o lokalizacji igrzysk olimpijskich w roku 2008, Liu Jingman, oznajmił w kwietniu br., iż -… przyznanie Pekinowi prawa do zorganizowania Igrzysk Olimpijskich w roku 2008 przyczyni się do poprawy w dziedzinie przestrzegania praw człowieka-.

-Mając na uwadze wzrost liczby poważnych przypadków łamania praw człowieka w Chinach w ostatnich trzech latach, władze chińskie muszą uczynić wiele, by wykazać swój oczekiwany szacunek dla fundamentalnych praw człowieka- – brzmi oświadczenie Amnesty International.

Podczas trwającej obecnie kampanii przeciwko korupcji pod nazwą -Mocne uderzenie- władze chińskie w ciągu trzech miesięcy wykonały karę śmierci na większej liczbie osób niż miało to miejsce we wszystkich pozostałych krajach świata przez ostatnie trzy lata. Od kwietnia br. wykonano ponad 1.700 egzekucji na ludziach oskarżanych o przestępstwa kryminalne i gospodarcze. Większość z nich została uprzednio poddana torturom, aby spowodować przyznanie się oskarżonych do przestępstw, których w rzeczywistości nie popełnili. Większość z nich skazana została na karę śmierci w nierzetelnych i niesprawiedliwych procesach.

-W świetle decyzji o lokalizacji igrzysk olimpijskich, na okrutną ironię zakrawa fakt, iż większość z setek straconych osób została zgładzona na stadionach sportowych, w obecności tłumów i poddana w ten sposób dodatkowemu upokorzeniu- – oświadczyła AI.

Członkowie mniejszości religijnych i etnicznych w Chinach – Tybetańczycy, Ujgurzy, członkowie wspólnot Falung Gong i chrześcijanie – nadal masowo padają ofiarą represji – bywają samowolnie aresztowani, torturowani, skazywani na wieloletnie kary więzienia. Według relacji, od lipca 1999 podczas zatrzymań zmarło ponad 200 wyznawców Falung Gong. Bezpośrednio po podjęciu decyzji o delegalizacji tej wspólnoty, władze przetrzymywały tysiące jej członków na pekińskim stadionie.

Ofiarą represji padają w Chinach również dysydenci polityczni, działacze związkowi, także chłopi, protestujący przeciwko korupcji lub jawnej niesprawiedliwości. Nadal pozostają w więzieniach setki osób, odbywających wyroki za udział w demokratycznych protestach1989 roku. Tłumione są demonstracje robotników i chłopów, protestujących przeciw niskim płacom i wysokim podatkom. Wielu działaczy związkowych przebywa w więzieniu za publiczne występowanie przeciw niesprawiedliwości lub domaganie się legalizacji wolnych związków zawodowych.

Nękani i zatrzymywani byli również dysydenci wyrażający sprzeciw wobec organizacji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i apelujący o uwolnienie więzionych działaczy demokratycznych. W przeszłości, podczas ubiegania się władz chińskich o lokalizację w Pekinie Igrzysk w roku dwutysięcznym, uwolniono szereg więźniów politycznych – tylko po to, by aresztować ich ponownie po tym, jak zapadła ostateczna decyzja.

-Międzynarodowy Komitet Olimpijski powinien domagać się absolutnej gwarancji, iż władze nie będą przeprowadzać aresztowań w przeddzień wizyt działaczy MKOl w Pekinie, jak to miało miejsce w przeszłości- – oświadczyła AI. Niezbędne jest również monitorowanie przestrzegania przez Chiny sformułowanych w Karcie Olimpijskiej zasad etycznych na wszystkich etapach przygotowań do Igrzysk-.

-Rząd chiński musi udowodnić, iż zasługuje na zorganizowanie Igrzysk przestrzegając olimpijskiej reguły -fair play- i postępując zgodnie z zasadą -poszanowania dla uniwersalnych i fundamentalnych zasad etycznych- w stosunku do wszystkich mieszkańców Chin- – oświadczyła AI.

Tematy