ChRL: Tybetański uczony wypuszczony za poręczeniem

Tagyal, który pisze pod pseudonimem Shogdung, został zatrzymany 23 kwietnia, po publikacji książki -Linia między niebem a ziemią-. Książka ta opisuje Tybet po protestach 2008 roku jako -region terroru-. W Chinach została zakazana. Był przetrzymywany w Centrum zatrzymań nr 1 w Xining, pod zarzutem -szerzenia separatyzmu-.
Tagyal wrócił do domu na podstawie przypisów o -qubao houshen-, czyli -na podstawie poręczenia, kiedy czeka się na proces-. W takiej sytuacji nie wolno mu opuszczać swojego miasta lub okręgu bez pozwolenia. Poręczenie może byc osobiste lub majątkowe.
-Qubao houshen- jest ograniczone do roku i może być zastosowane wobec podejrzanych o lżejsze przestępstwa, którzy -nie stwarzają zagrożenia dla społeczeństwa- oraz tych, wobec których nie ma wystarczających dowodów uzasadniających areszt. Jest to najmniej restryktywny z mechanizmów kontrolnych przewidzianych w chińskim kodeksie postępowania karnego. Zgodnie z międzynarodowymi prawami człowieka -Przebywanie podejrzanego w areszcie w oczekiwaniu na proces nie powinno być ogólną zasadą- – aczkolwiek w Chinach jest to norma.
Dalsze działąnia ze strony Sieci Pilnych Akcji nie są obecnie potrzebne. AI będzie monitorowała dalsze losy Tagyala.
Jest to pierwsza aktualizacja UA 120/10 (ASA 17/023/2010)