Chcemy, żeby internet był bezpiecznym i przyjaznym miejscem dla wszystkich. Miejscem, w którym ludzie mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy, dzielić się doświadczeniami i nawiązywać nowe znajomości. Internet powinien nam służyć, a nie nas ograniczać. W idealnym świecie online młodzi ludzie mają bezpieczny dostęp do informacji i narzędzi potrzebnych do rozwijania swoich zainteresowań i karier.


O kampanii

Kampania Amnesty International „Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę” nie tylko uwrażliwia na zjawisko przemocy w internecie, ale przede wszystkim przypomina o narzędziach dzięki którym nie musimy być wobec niej bezradni. Razem możemy zmusić zarówno korporacje takie jak Twitter czy Facebook, jak i nasze władze państwowe do sprawniejszego reagowania na cyberprzemoc. Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę i nie chcemy się temu przyglądać z boku. Musimy to zmienić! 

Dołącz do nas. Podpisz nasz apel, weź udział w kursie online, zorganizuj  warsztaty w swojej szkole. Pokaż, że jesteśmy razem przeciwko cyberprzemocy! 

Grupa ludzi trzymająca transparenty z napisami Stop przemocy ze względu na płeć.
© Przemysław Stefaniak

Dlatego dołącz do nas, by świat online stał się bezpieczniejszym miejscem, a kobiety i dziewczynki w Polsce nie bały się włączać swoich komputerów czy smartfonów. Zaapeluj do rządu, by wprowadził odpowiednie zmiany w prawie.


Jaka jest rzeczywistość?

Jednak nie tak wygląda doświadczenie co piątej młodej kobiety w internecie. Młode kobiety i dziewczyny, które doświadczają cyberprzemocy, często czują się zagrożone, zdezorientowane i bezsilne. Mogą czuć się niepewne siebie, tracić poczucie własnej wartości i mieć obniżone poczucie bezpieczeństwa.

Cyberprzemoc badania SW Research na zlecenie Amnesty International, luty 2023. Grafiki: ©Cyber Kids on Real

…nadużycia i przemoc ze względu na płeć w internecie naruszają podstawowe zasady równości w prawie międzynarodowym i wolność wypowiedzi

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. promowania wolności wypowiedzi oraz Specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. przemocy wobec kobiet

ALGORYTMY NIE ZNAJĄ MORALNOŚCI

Z badań Amnesty International wynika, że kanał „Dla Ciebie” na TikToku rozpowszechnia wśród młodych osób treści szkodliwe dla zdrowia psychicznego. W wielu przypadkach polecane wideo romantyzują lub normalizują temat samobójstwa, a nawet do niego zachęcają.

Jesteśmy całkowicie pozbawieni osłony

badania wpływu mediów społecznościowych na młodych ludzi

W międzynarodowej ankiecie młode osoby dzielą się obawami nt. negatywnego wpływu mediów społecznościowych na prywatność i zdrowie psychiczne.

PLATFORMA EDUKACYJNA STANDBYME

Znajdziesz tu ćwiczenia, dzięki którym dowiesz się więcej o źródłach i konsekwencjach cyberprzemocy ze względu na płeć oraz o tym, w jaki sposób możesz im przeciwdziałać!

Aby zarejestrować się na platformie, użyj kodu aktywacyjnego: SBM.


Kursy

Doxxing, astroturfing, flaming – brzmi obco?

Nie powinno. W necie tego pełno. Ujawnianie danych, manipulacja, agresywne wiadomości to tylko część rodzajów cyberprzemocy, z którymi spotykamy się na co dzień w sieci. Cyberprzemoc jest poważnym problemem, który dotyka przede wszystkim miliony kobiet na całym świecie.

Dowiedz się więcej, zapisz się na kurs o cyberprzemocy

Cyberprzemoc definicje autorstwa Amnesty International. Grafiki: ©Cyber Kids on Real
Zapisz się na kurs online “Cyberprzemoc krzywdzi naprawdę”
Zapisz się n kurs o cyberprzemocy
Podczas kursu dowiesz się czym jest cyberprzemoc ze względu na płeć, jak ją rozpoznawać i jej przeciwdziałać. Pogłębisz swoją wiedzę na temat wpływu przemocy online na kobiety i dziewczęta oraz dlaczego stanowi ona naruszenie praw człowieka.
Zapisz się
Zapisz się na kurs online “Sprzeciwianie się i przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć”
Zapisz się na kurs online StandByMe
Podczas tego kursu pogłębisz swoją wiedzę dotyczącą przyczyn i skutków przemocy ze względu na płeć, dowiesz się więcej o źródłach przemocy wobec kobiet i dziewcząt oraz o tym, dlaczego stanowi ona naruszenie człowieka.
Zapisz się

Nasze działania

Młode osoby w całej Polsce angażują się w działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy online.  

Zobacz, co działo się w Twojej miejscowości i dołącz do kolejnych wydarzeń!


O projekcie

“StandByMe – razem przeciw przemocy ze względu na płeć”

To projekt edukacyjny, w którym skupiamy się zarówno na zwiększaniu świadomości problemu przemocy ze względu na płeć i cyberprzemocy i reagowania na nią wśród młodych osób, jak i na tworzeniu środowiska szkolnego wolnego od dyskryminacji, uprzedzeń i stereotypów. Działania w projekcie mają na celu wyposażyć rodziców i nauczycieli w narzędzia umożliwiające identyfikowanie i reagowanie na przejawy przemocy offline i online oraz pozwoli osobom biorącym w nim udział na podejmowanie działań przeciw przemocy ze względu na płeć.

Kampania "Stand by me" – stop cyberprzemocy ze względu na płeć!

Pomóż nam budować bezpieczna przestrzeń online, bez strachu i przemocy.

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ!

Wspieraj