Czeczeńska obrończyni praw człowieka otrzymuje Nagrodę Martina Ennalsa

Kobieca odwaga

Lida Josupowa jest koordynatorką biura moskiewskiej organizacji praw człowieka Memoriał w Groznym. Memoriał jest jedną z niewielu organizacji działających w Czeczenii. To niewielkie biuro, zatrudniające jedynie sześciu pracowników, dostarcza światu kluczowych informacji na temat naruszeń praw człowieka popełnianych w republice. Lida zbiera świadectwa osób, które odważą się przyjść do biura w Groznym, ale również sama jeździ tam, gdzie miały miejsca morderstwa i zaginięcia. Towarzyszy ofiarom podczas składania skarg na rosyjską armię i służby bezpieczeństwa, a także udziela im pomocy prawnej w stopniu, na jaki zezwala panujący tam system sprawiedliwości.

Hans Thoolen, przewodniczący jury Nagrody Martina Ennalsa, nazwał Lidę jedną z najbardziej odważnych kobiet współczesnej Europy. Oświadczył, że -istnieje zupełna zgoda co do tego, że Lida zasługuje na nagrodę za swe niestrudzone wysiłki w sytuacji wojny i skrajnego niebezpieczeństwa oraz faktu, iż będąc kobietą narażona jest na większe ryzyko-.

Tło wydarzeń: najbardziej prestiżowa nagroda dla obrońców praw człowieka

Nagroda Martina Ennalsa dla obrońców praw człowieka stanowi jedyny w swym rodzaju efekt współpracy między dziesięcioma najważniejszymi międzynarodowymi organizacjami praw człowieka. W skład jury wchodzą przedstawiciele Amnesty International, Defence for Children, German Diakonie, Human Rights Watch, Huridocs, International Alert, International Service for Human Rights, Międzynarodowego Komitetu Prawników, Międzynaodowej Federacju Praw Człowieka oraz Światowej Organizacji Przeciwko Torturom. W ubiegłych latach laureatami nagrody byli: Alirio Uribe Munoz z Kolumbii (2003); Jacqueline Moudeina z Czadu; Peace Brigades International, Immaculée Birhaheka, Demokratyczna Republika Konga; Natasa Kandic z Jugosławii; Eyad El Sarraj z Palestyny; Samuel Ruiz García z Meksyku; Clement Nwankwo z Nigerii; Asma Jahangir z Pakistanu oraz Chińczyk Harry Wu (1994).

Martin Ennals (1927-1991) odegrał znaczną rolę we współczesnym ruchu praw człowieka. Był pierwszym Sekretarzem Generalnym Amnesty International i siłą napędową wielu innych organizacji. Jego pragnieniem była większa współpraca i solidarność pomiędzy organizacjami pozarządowymi: nagroda jego imienia świadczy, że jest to możliwe.

Zdjęcia są dostępne na: www.martinennalsaward.org/lida  

Tłumaczenie: Małgorzata Lamperska