Czy znasz swoje prawa?

Badania przeprowadzone niedawno przez TNS OBOP na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych pokazały jasno, że większość Polaków nie zawraca sobie głowy prawem. Nawet podstawowa wiedza z zakresu terminów prawnych jest nam obca. Co trzeci Polak nie wie, co to jest pozew. Tylko 18 proc. zapytanych wiedziało, że wyrok sądu I instancji nie jest ostateczny i można się od niego odwołać. Po tych badaniach psycholog społeczny prof. Janusz Czapiński ubolewał, że tak zatrważająco niska jest nasza kultura prawna. I natychmiast wrzucił kamyczek do szkolnego ogródka: w szkołach powinno się przekazywać uczniom choćby minimum wiedzy z zakresu prawa. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz też zaraz wziął pod obcas system kształcenia – narzekał, że polski uczeń kończy szkołę i pojęcia nie ma, jakie są różnice między prawem cywilnym a karnym, nie potrafi odróżnić sędziego od adwokata.
Skoro Polacy nie mają orientacji w takich podstawach, jak mają się orientować w swoich prawach-
O bezprawiu, czyli gdzie jest -Kompas-
Każdy ma prawo do tego, by przestrzegano jego praw – to zdanie z -Kompasu-, podręcznika, który powstał w ramach programu Rady Europy. Dzięki -Kompasowi- europejscy uczniowie mogą lepiej poruszać się w gąszczu praw. Wiedzą, że są prawa pierwszej, drugiej czy trzeciej generacji. Zadają sobie pytania, jak korzystać z praw- Czy możliwe, żeby jedno prawo wykluczało drugie- Czy niektóre prawa są ważniejsze od innych- Prawa pierwszej generacji, to m.in. prawo do równości i wolności (także religijnej), prawo do wyrażania opinii, do głosowania, zrzeszania się, ale w tej grupie jest też wszystko, co dotyczy procedur prawnych (chodzi na przykład o ochronę przed nieuzasadnionym aresztowaniem czy prawo do apelacji). Tzw. druga generacja, to między innymi prawa społeczne (do edukacji, prywatności, wolności od dyskryminacji, a także wypoczynku czy opieki zdrowotnej,). Trzecia generacja – to prawa zbiorowe (np. do życia w zdrowym środowisku).
więcej

Tematy