Demokratyczna Republika Konga: Potrzebne są konkretne działania w kierunku poprawy sytuacji praw człowieka

-Ubolewamy, że Rada przeznaczyła tak wiele czasu i energii na uzgodnienie tej istotnej politycznej deklaracji, jednak nie znalazła wystarczająco dużo politycznej woli i zgodności celów by podjąć konkretne kroki- powiedział Peter Splinter reprezentujący Amnesty International w genewskim biurze ONZ.
Podczas specjalnej sesji zwołanej w związku z sytuacją praw człowieka we wschodnich rejonach DRK, Rada potępiła akty przemocy i naruszenia praw człowieka, do jakich tam doszło i wyraziła potrzebę pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności.
Rezolucja Rady wzywa rząd DRK do postawienia przed sądem winnych naruszeń praw człowieka, jednak brak w niej zapisów dotyczących konkretnych metod zwalczania zjawiska bezkarności.
Rada nie wypowiedziała się w sprawie konieczności przyspieszenia działań władz w celu zreformowania służb porządkowych i sądów w DRK. Nie wspomniała także o potrzebie usunięcia z sił bezpieczeństwa osób, które dopuściły się naruszeń praw człowieka i innych przestępstw w rozumieniu prawa międzynarodowego. W rezolucji nie zostało przewidziane żadne wsparcie działań Międzynarodowego Trybunału Karnego zmierzających do ograniczenia bezkarności w DRK czy współpracy z władzami kraju w tej sprawie.
-Interesy polityczne niemające nic wspólnego z sytuacją w DRK kolejny raz przeszkodziły Radzie Praw Człowieka w zagwarantowaniu ochrony ofiarom naruszeń praw człowieka.- powiedział Peter Splinter. -Zamiast zająć się kooperacją na rzecz znalezienia wyjścia z sytuacji ponownie większość członków Rady była usatysfakcjonowana pozycją milczącego obserwatora sporu między grupą afrykańską, a przedstawicielami Unii Europejskiej.-
  
Amnesty International docenia, że Rada podkreśliła potrzebę rozszerzenia mandatu misji ONZ w DRK i wezwała wszystkie państwa do zapewnienia wsparcia MONUC, jednak według organizacji w apelu tym silniej powinien zostać uwzględniony aspekt praw człowieka. Rada powinna była wezwać do zwiększenia liczby pracowników humanitarnych i do wspierania regularnego informowania Rady i innych organów ONZ o sytuacji praw człowieka w kraju.
Rada nie wspomniała o potrzebie informowania specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ, Olusegun-a Obasanjo na temat sytuacji praw człowieka. W rezolucji brak także zapisów na temat konkretnych środków, które umożliwiłyby pociąganie do odpowiedzialności winnych naruszeń praw człowieka w DRK i pozwoliłyby zakończyć łamanie praw człowieka na masową skalę.
 -Najwyższy czas by członkowie Rady Praw Człowieka przyjęli odpowiedzialność za skuteczne zwalczanie poważnych naruszeń praw człowieka. Polityczne deklaracje to za mało by poprawić sytuację ludności DRK.-
Tłumaczyła Gabrysia Cichowicz