Rząd Burkina Faso zlikwiduje praktyki wczesnych i przymusowych małżeństw

Rząd stwierdził, że trwają prace nad przeglądem kodeksu osobistego i rodzinnego, planowane jest podniesienie do 18 lat wieku, w którym prawnie dozwolone jest zawieranie małżeństw. Ministerstwo planuje także prace nad zdefiniowaniem w jasny sposób w krajowym kodeksie karnym terminu przymusowe małżeństwo.
Ministerstwo potwierdziło, że otrzymało wiele listów, e-maili i innej korespondencji z całego świata, w których zawarte były żądania położenia kresu wczesnym i przymusowym małżeństwom w Burkina Faso. Bez wątpienia ogromna większość z tych listów pochodziła od aktywistów i aktywistek Amnesty International.
Podczas Maratonu Pisani Listów 2015 jedną z podjętych akcji była obrona praw kobiet i dziewczyn z Burkina Faso. W wysyłanych apelach domagaliśmy się:

  • wprowadzenia w życie prawa krajowego i międzynarodowych zobowiązań, które jednoznacznie zabraniają wczesnych małżeństw oraz z przymusu
  • zagwarantowania ofiarom wczesnych małżeństw oraz małżeństw z przymusu niezbędnej ochrony, wsparcia i schronienia
  • podnoszenia świadomości publicznej oraz rozpowszechniania informacji na temat możliwego wsparcia dla dziewczyn narażonych na wczesne i przymusowe małżeństwa.