DOBRA WIADOMOŚĆ: Saman Naseem żyje i oczekuje na nowy proces.

Dobra Wiadomość [14.07.2015] Saman Naseem, Irańczyk pochodzący z rodziny kurdyjskiej, został skazany na karę śmierci za przestępstwo, które miał jakoby popełnić w wieku 17 lat. Pomimo licznych apeli z całego świata egzekucja miała być wykonana w lutym 2015. Tuż przed wyznaczoną datą wszelki kontakt z Samanem urwał się gwałtownie. Zachodziła obawa, że egzekucję wykonano w tajemnicy. Nikt nie znał jego dalszego losu przez następnych 5 miesięcy. Dziś dowiedzieliśmy się że Saman żyje, a Sąd Najwyższy cofnął wydany wyrok śmierci i nakazał powtórzenie procesu. Ogromnie cieszymy się z tej wiadomości i dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w Pilnej Akcji.
[Pilna Akcja – 16.02.2015] Rodzina Samana Naseema, który ma teraz 22 lata, otrzymała wiarygodne informacje, że egzekucja zostanie wykonana w lutym. Według Amnesty International władze uniemożliwiły prawnikowi Samana Naseema dalsze prowadzenie sprawy i nie pozwoliły na wyznaczenie innego adwokata. 18 lutego, dzień przed planowaną egzekucja, Saman został przeniesiony do tajnego ośrodka. Rodzina Samana zwróciła się do władz więziennych i Ministerstwa Wywiadu w Oroumieh z prośbą o udzielenie informacji o miejscu jego pobytu. Władze twierdziły, że nic nie wiedzą. Przez kilka dni rodzina żyła w strachu, że egzekucja została już wykonana potajemnie. Według Amnesty International Saman Naseem został przeniesiony do więzienia Zanjan i wciąż grozi mu wykonanie wyroku kary śmierci.
Sąd karny w Mahabad skazał Samana Naseema na karę śmierci w kwietniu 2013 roku za “wrogość wobec Boga” (moharebeh) i “korupcję na ziemi” (ifsad fil-arz) z powodu przynależności do kurdyjskiej opozycyjnej grupy zbrojnej Partia dla Wolnego Życia Kurdystanu (PJAK) oraz za udział w działaniach zbrojnych przeciwko Straży Rewolucyjnej. Wyrok śmierci został utrzymany w mocy przez Sąd Najwyższy w grudniu 2013 roku.
Na początku śledztwa Saman Naseem przyznał się do oddania w lipcu 2011 roku strzałów w kierunku Straży Rewolucyjnej, ale podczas pierwszej rozprawy wycofał się z tych zeznań. Powiedział, że oddał strzały w powietrze, a “zeznanie” podpisał z zawiązanymi oczami i w wyniku tortur. Funkcjonariusze bili go, wyrwali paznokcie u rąk i stóp, wieszali do góry nogami z sufitu, zasłonili oczy i pobrali odciski palców na dokument, którego Samen Naseem nie mógł przeczytać.
Prosimy o wysyłanie apeli w języku angielskim, arabskim francuskim, hiszpańskim lub ojczystym:

  • Wezwij władze Iranu do powstrzymania egzekucji Samana Naseema i zapewnienia, że jego sprawa zostanie ponownie rozpatrzona.
  • Przypomnij władzom Iranu, że ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencję o prawach dziecka, które zakazują stosowania kary śmierci wobec osób, które popełniły przestępstwo w wieku poniżej 18 lat.
  • Wezwij władze Iranu do wszczęcia śledztwa w sprawie torturowania i złego traktowania Samana Naseema i zapewnienia, że wymuszone “zeznania” nie zostaną użyte w sądzie.

Prosimy o wysyłanie apeli do 16 kwietnia na adres:
Leader of the Islamic Republic
Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei
The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – End of Shahid
KeshvarDoust Street,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Twitter: @khamenei_ir
Email: [email protected] stronę internetową: http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter
Wzór listu:
Your Excellency,
I am deeply concerned about the reports of the imminent execution of Saman Naseem, an Iranian man who has been sentenced to death for “enmity against God” (moharebeh) and “corruption on earth” (ifsad fil-arz) because of his membership of PJAK and for taking part in armed activities against the Revolutionary Guards.
I am further concerned that his death sentence was imposed for crimes he was accused of committing while under the age of 18 following a trial which fell short of international standards on fair trials, including by using evidence obtained under torture.
I respectfully remind you that international human rights law strictly prohibits the use of the death penalty against juvenile offenders – those convicted of crimes committed when they were below 18 years of age. The prohibitions are contained in Article 6(5) of the International Covenant on Civil and Political Rights and Article 37(a) of the Convention on the Rights of the Child, both of which Iran has ratified.
I urge you not to execute Saman Naseem and to ensure a judicial review of his case is conducted.
Yours sincerely
Saman Naseem:
Tortury zaczęły się, jak tylko wszedłem do celi. Ściany były pokryte specjalnym materiałem, a jego wzór miał na celu psychiczne torturowanie. (…) Mały pokój, gdzie mogłem tylko leżeć poziomo, miał toaletę [oddzieloną od reszty pokoju] 60-centymetrową ścianką. Cela miała 2 metry długości i 50 cm szerokości. Wszystko było inne; nad moją głową była kamera, która rejestrowała wszystkie moje ruchy, nawet kiedy korzystałem z toalety.
To był początek 97 dni tortur i cierpienia. Byłem torturowany przez cały czas pobytu w areszcie [przed procesem], z użyciem wszelkich możliwych metod i narzędzi. W pierwszych dniach natężenie tortur było tak wysokie, że nie byłem w stanie chodzić. Całe moje ciało było czarne i niebieskie. Powiesili mnie za ręce i nogi na kilka godzin. Przez cały czas przesłuchań i tortur miałem zawiązane oczy, nie widziałem ludzi, którzy mi to robili.
Żeby uzyskać ode mnie przyznanie się do winy, używali wszelkich nieludzkich i nielegalnych metod. Wielokrotnie mówili mi, że aresztowali moją rodzinę, w tym ojca, matkę i brata; powiedzieli, że zakopią mnie koparką, tak jak moich przyjaciół. Powiedzieli, że zabiją mnie tam i zaleją grób cementem!
Nocami, kiedy chciałem spać, nie pozwalali mi odpoczywać, hałasując różnymi przedmiotami, w tym trzaskając drzwiami. Byłem w stanie między szaleństwem a świadomością. Wszystkie 97 dni tak wyglądały. Podczas aresztowania miałem 17 lat. Nie pozwalali mi na kontakt z rodziną.