Dyskusja o kastracji – prof. Marek Safjan – Liberte

Naszym listem chcieliśmy zwrócić uwagę na niepokojący kierunek, który dzisiaj przybiera debata publiczna w Polsce na temat ochrony podstawowych praw człowieka. Coraz częściej – i to niestety także z ust najwyższych przedstawicieli Państwa – padają argumenty, które już dawno nie pojawiały się w przestrzeni publicznej w toku dyskusji na temat praw podstawowych. Wydawało się, że jest objęta powszechnym konsensem teza, iż prawa człowieka nie podlegają relatywizacji ze względu na poszczególne kategorie osób – w tym także tych, których zachowanie wzbudza powszechny, uzasadniony sprzeciw w społeczeństwie.
Czytaj dalej – prof. Marek Safjan – Liberte

Tematy