Dziewięć obrończyń praw kobiet, Nikaragua

Dziewięciu obrończyniom praw kobiet grożą procesy za ich zaangażowanie w sprawę dziewięcioletniej dziewczynki, która otrzymała dostęp do legalnej aborcji po tym, jak została zgwałcona i zaszła w ciążę. Amnesty International obawia się, że jest to forma zniechęcania ich do kontynuowania przez nie działań na rzecz praw człowieka, a zwłaszcza zdrowia reprodukcyjnego.
Dziewięć kobiet – Ana María Pizarro, Juanita Jiménez, Lorna Norori, Luisa Molina Arguello, Marta María Blandón, Martha Munguía, Mayra Sirias, Violeta Delgado and Yamileth Mejía – to znane nikaraguańskie obrończynie praw kobiet, pracujące w różnorodnych organizacjach pozarządowych (NGOs). W październiku 2007 roku Nikaraguańskie Stowarzyszenie Praw Człowieka, organizacja popierana przez Kościół Katolicki w Nikaragui, złożyła skargę przeciwko dziewięciu kobietom, opierając się na ich działanie w sprawie dziewięcioletniego dziecka.
Od złożenia skargi minęły dwa lata i cały czas nie ma informacji, kiedy zostanie ona rozpoznana. Amnesty International obawia się, że została ona złożona wyłącznie z powodu działań na rzecz praw człowieka i prowadzenia kampanii w celu zapewnienia, że kobiety i dziewczęta będą miały dostęp do efektywnych świadczeń z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, w tym terapeutycznej aborcji.
Organizacje, do których należy dziewięć kobiet, działały przeciwko wprowadzonym w 2008 roku zmianom prawa, które kryminalizują wszystkie formy aborcji w Nikaragui. Prawo to nie pozwala na żadne wyjątki w żadnych okolicznościach. W rezultacie, kobiety i dziewczęta, których życie znalazło się w zagrożeniu, albo których ciąże są wynikiem gwałtu lub kazirodztwa, są zmuszone do kontynuowania ciąży.
Kobiety mogą być obecnie karane więzieniem za poszukiwanie dostępu do bezpiecznej aborcji, a personel medyczny jest zagrożony karami za wykonywanie koniecznych zabiegów ratujących życie lub zapobiegających trwałej utracie zdrowia u ciężarnej pacjentki.
To bardzo ważne, by działaczki praw kobiet w Nikaragui mogły kontynuować swoje działania bez narażenia na prześladowanie lub zastraszanie.
Napisz do Prokuratora Generalnego Nikaragui:

  • Podkreśl znaczenie organizacji kobiecych w podnoszeniu świadomości problemów dotyczących zdrowia reprodukcyjnego oraz HIV/AIDS, zwalczaniu przemocy domowej, pracy z kobietami doświadczonymi przemocą seksualną oraz promowaniu praw człowieka kobiet.
  • Wyraź zaniepokojenie, że oczywiście bezpodstawna skarga przeciwko dziewięciu kobietom nie została rozpatrzona po dwóch latach od złożenia i wezwij biuro Prokuratora do wydania postawienia i wyjaśnienia swojego prawnego stanowiska.
  • Wezwij władze do zapewnienia, że dziewięć działaczek może kontynuować swoją działalność bez narażenia na zastraszanie.

Pisz na adres:
Dr. Julio Centeno Gómez
Fiscal General de la República de Nicaragua
Ministerio Público
Km 4, Carretera Masaya
Contiguo al Bancentro
Managua
Nicaragua
Fax: +505 2255 6832
Zwrot grzecznościowy: Dear Attorney General / Estimado Sr. Fiscal General
Możesz również napisać do Prezydenta Nikaragui:
Presidente de Nicaragua
Daniel Ortega Saavedra
Presidente de la República de Nicaragua
Reparto El Carmen
Costado Oeste del Parque El Carmen
Managua, Nicaragua
Fax: +505 2266 3102