Kraków, 30 marca 2022, dzieci, które uciekły przed wojną bawią się na placu zabaw. Copyright: Omar Marques/Getty Images

Spotkanie z Ministerstwem Edukacji Polski oraz Ukrainy, przekazanie wniosków, petycji i rekomendacji – bilans działań na rzecz dostępu do edukacji dzieci z Ukrainy i dobrostanu polskich szkół

Na specjalnym spotkaniu z reprezentantami Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy oraz polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki zaprezentowaliśmy wyniki naszych badań „Jesteśmy tutaj razem. Uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskich szkołach”, przekazaliśmy wnioski i rekomendacje. Nasza ekspertka, Anna Mikulska, w gronie innych ekspertów omawiała problemy i konieczne usprawnienia w systemie edukacji, żeby zapewnić równy dostęp do nauki dzieciom uciekającym przed wojną w Ukrainie oraz sprawne funkcjonowanie i dobrostan szkół. Przekazaliśmy także do ministerstwa petycję w tej sprawie. Bo jesteśmy tu razem, a szkoła jest dla wszystkich dzieci.

Spotkanie ekspertów z MEN Ukrainy i polskim MEiN

Jakie wyzwania stoją przed polskim systemem edukacji w wyniku wojny w Ukrainie i konieczności zapewnienia edukacji dzieciom z doświadczeniem uchodźczym? Jakie problemy napotykają dzieci, opiekunowie, kadra pedagogiczna, dyrekcje? Co musi się zmienić, żeby zapewnić odpowiedni standard nauki wszystkim dzieciom i dobrostan szkół? O tym dyskutowaliśmy 5 kwietnia w gronie ekspertów przy żywym udziale publiczności – nauczycieli, urzędników, dyrektorek – na zaproszenie Zespołu Zadaniowego ds. regionalnej polityki migracyjnej województwa pomorskiego.

Ekspertka Amnesty International, twórczyni raportu „Jesteśmy tutaj razem. Uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskich szkołach” Anna Mikulska opowiedziała o wnioskach z badań i zwróciła uwagę m.in. na sytuację dzieci z doświadczeniem uchodźstwa, które znajdują się poza systemem edukacji, niewystarczającą liczbę asystentów i asystentek międzykulturowych, brak szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek czy brak spójnej polityki włączania dzieci z Ukrainy do polskiego systemu oświaty. To wszystko prowadzi do wyłączenia części dzieci ukraińskich z systemu edukacji, a także rodzi obawy, problemy i napięcia w polskich szkołach.

Omawianiu sytuacji w szkołach i wyników raportu towarzyszyło przedstawienie rekomendacji dla Ministerstwa Edukacji i Nauki. MEiN powinno wypracować skuteczną strategię monitorowania liczby uczniów i uczennic z doświadczeniem uchodźczym poza systemem edukacji, wprowadzić jednoznaczne wytyczne dotyczące włączania i edukacji tych dzieci oraz wdrożyć systemowo zajęcia z edukacji międzykulturowej i antydyskryminacyjnej w szkołach, co pozwoli na sprawną realizację obowiązku zapewnienia edukacji wszystkim dzieciom oraz pomoże w wyzwaniach, z którymi mierzą się teraz placówki edukacyjne.

Już 5 tysięcy osób podpisało apel do Ministra

Niemal 5 tysięcy – tyle osób podpisało się pod petycją Amnesty International, w której wzywamy MEiN do podjęcia stosownych działań na rzecz dzieci, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Wyciągnijmy wnioski, naprawmy błędy, wezwijmy rząd do odpowiednich działań, pokażmy nauczycielom i nauczycielkom, że nie są sami i wejdźmy w nowy semestr razem. Bo przecież szkoła jest dla wszystkich dzieci.

Apel przekazaliśmy już do Ministerstwa. Czekamy na odpowiedź ministra.

Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Raport “Jesteśmy tutaj razem. Uczniowie i uczennice z Ukrainy w polskich szkołach” jest wynikiem ponad 4-miesięcznego monitoringu sytuacji dzieci uczniów i uczennic z Ukrainy w polskim systemie oświaty. Przeczytaj więcej>>>

Raport powstał w ramach rocznego projektu badawczego Amnesty International „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce”. Dowiedz się więcej>>>