Ekwador: Duma i uprzedzenia – czas skończyć z prześladowaniami ze względu na tożsamość seksualną

Organizacja wydaje dzisiaj raport opisujący ostatnie przypadki naruszeń praw
człowieka, których ofiarami są geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe,
włączając w to pozasądowe zatrzymania, tortury i maltretowanie podczas
zatrzymania oraz nękanie aktywistów i obrońców praw człowieka.

Amnesty
International powiedziała: -Osiem miesięcy temu opublikowaliśmy w Quito pełen
raport odnośnie przemocy homofobicznej w Ekwadorze. Niestety, te naruszenia praw
człowieka są kontynuowane i władze Ekwadoru nie podjęły żadnych działań mających
na celu ich zakończenie-.

Większość z przypadków opisanych w raporcie
miała miejsce w miastach Quito i Guayaquil. W ostatnich miesiącach w Guayaquil’i
ma miejsce gwałtowny wzrost policyjnych akcji, często kończących się
arbitralnych aresztowaniem gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych.
Kolejną kwestią, jaka budzi niepokój jest fakt, iż Komisarz Policji miast Guayas
i Galápagos, który został mianowany we wrześniu 2001 roku, ostatnio ujawnił
swoje homofobiczne nastawienie.

-Jest to sprawa o tyle istotna gdyż,
żadna zmiana nie będzie możliwa, dopóki nie zostanie wysłany jasny i
jednoznaczny sygnał od najwyższych władz, iż tortury i maltretowanie ludzi ze
względu na ich orientację seksualną nie będzie tolerowane, a wszystkie takie
przypadki zostaną właściwie zbadane i osoby za nie odpowiedzialne trafią przed
oblicze wymiaru sprawiedliwości- stwierdziła Amnesty
International.

Organizacja wezwała również władze Ekwadoru do podjęcia
konkretnych działań mających na celu zapewnienie, by wszyscy pracownicy służb
porządkowych, personel więzienny, medyczny i inny, zostali przeszkoleni w
zakresie ochrony lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych przed
torturami i innymi okrucieństwami. Organizacja wzywa też do zapobiegania gwałtom
i innym przypadkom przemocy seksualnej w stosunku do gejów, lesbijek, osób
biseksualnych i transpłciowych, jakie mają miejsca podczas zatrzymań oraz do
zapewnienia ochrony i wsparcia obrońców praw człowieka pracujących nad tematyką
tożsamości seksualnej.

-Czas najwyższy, aby Ekwador wypełnił obietnicę
równości zapisaną w swojej konstytucji i przerwał koło bezkarności i nękania ze
względu na tożsamość seksualną- podsumowała organizacja.
<font
color=#0000ff>» Zobacz raport -Ekwador – dalsze tortury i okrutne traktowanie
lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych-.