Epidemia AIDS to kryzys praw człowieka

          -Niepowodzenia w ochronie praw i godności ludzkiej przyczyniają się do rozwoju epidemii i pogarszają sytuację.-

            -Niektóre rządy w dalszym ciągu poszukują szybkiego sposobu na rozwiązanie kwestii wirusa HIV, ignorując fakt, iż pogwałcenia praw człowieka zwiększają podatność na zakażenie oraz iż ludzie zakażeni HIV/AIDS często spotykają się z poważnymi naruszeniami ich praw,- powiedziała Irene Khan.

            -Pomimo zwiększonych funduszy i udziału w walce z AIDS, skala i wpływ pandemii ciągle wzrasta, ponieważ rządy nie uczyniły praw człowieka centralnym punktem traktowania tej kwestii.-

            -Gdziekolwiek spojrzymy, dyskryminacja i nierówność napędzają epidemię. Gdziekolwiek spojrzymy, HIV/AIDS pogłębiają istniejącą nierówność i tworzą zabójcze połączenie piętna i zaniedbania.-

            -Dotyczy to pracowników sezonowych, osób wysiedlonych i uchodźców, więźniów, prostytutek, narkomanów, mniejszości seksualnych oraz kobiet.-

             -Nierówność wynikająca z płci powoduje coraz więcej nowych zakażeń wśród kobiet i dziewcząt. Przemoc na tle seksualnym i gwałt, łamanie praw kobiet do wykształcenia, informacji i własności oraz przestarzałe stereotypy i oczekiwania powodują spychanie kobiet na dalszy plan i ryzyko zakażenia.-

              W Tajlandii usankcjonowana prawnie dyskryminacja i prześladowanie narkomanów powoduje, iż schodzą oni do podziemia, co ogranicza ich dostęp do usług i wsparcia, którego potrzebują, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia. 

              -Jednakże nie tylko dyskryminacja powoduje epidemię, ludzie będący nosicielami wirusa HIV cały czas spotykają się ze znaczącymi pogwałceniami ich praw,- powiedziała Irene Khan.

               W związku z gorącym apelem, wystosowanym przez Amnesty International dwa dni temu, Irene Khan wezwała delegatów zgromadzonych na konferencji do zażądania od rządu chińskiego, aby wypuścił cztery osoby, będące nosicielami wirusa HIV, które zostały zatrzymane w prowincji Henan, ponieważ zaprotestowały przeciwko niedostatecznej opiece zdrowotnej i innym usługom. 

               Wśród nich była para rodziców, którzy protestowali przeciwko zamknięciu szkoły, do której uczęszczały ich dzieci. Szkoła ta została założona dla uczniów, których rodzice są nosicielami wirusa HIV lub zmarli na AIDS. Została ona zamknięta po tym, jak jej założyciel poinformował władze, iż ma zamiar uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji na temat AIDS w Bangkoku.

                -Jeśli mamy jakąkolwiek nadzieję na to, iż uda się zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa HIV i zminimalizować skutki choroby, ochrona i propagowanie praw człowieka jest bardzo istotną sprawą,- powiedziała Irene Khan.

                Podczas swego przemówienia Irene Khan wezwała rządy do uczynienia praw człowieka częścią reakcji na HIV/AIDS poprzez:

–    jawne określenie zakresu odpowiedzialności co do ochrony, propagowania i stosowania praw człowieka;

–    rozpoczęcie reformy prawnej, mającej na celu zapewnienie równego dostępu do różnego rodzaju usług  i braku dyskryminacji;
–    stworzenie odpowiedniego środowiska dla grup ryzyka i ludzi będących nosicielami wirusa 

              -Wiemy jak często rządy unikają obowiązków i uciekają przed odpowiedzialnością w dziedzinie praw człowieka, ponieważ nie ma żadnych wskazówek kto, gdzie i w jaki sposób powinien wprowadzić w życie zobowiązania dotyczące tych praw,- powiedziała Khan. 

               -Podczas gdy konieczne są dostępne, odpowiednie i dobre jakościowo usługi zapobiegania, leczenia i opieki, bez regulacji prawnych, które wprowadzałyby równość, ryzykujemy utrzymanie tych nierówności, które powodują epidemię i pogarszają wpływ, jaki ona wywiera.- 

                Jest sprawą bardzo istotną, aby ludzie będących nosicielami HIV/AIDS oraz ludzie, na których mają oni ogromny wpływ, zaangażowali się na wszystkich polach reakcji na chorobę. 

                -Może nie być szybkiego rozwiązania kwestii AIDS, lecz istnieje efektywna droga, którą należy podążać. Wymaga ona ciągłego zaangażowania w czynienie praw człowieka centralnym punktem reakcji na tą chorobę,- powiedziała Irene Khan. 

                -Jeżeli walka z AIDS ma być skuteczna, musi być walką o prawa i interesy najbardziej marginalizowanych ludzi świata,- zakończyła.

Informacje dodatkowe

Irene Khan wygłosiła swój apel na końcowej sesji XV Międzynarodowej Konferencji na temat AIDS w Bangkoku o 8:30 rano w piątek 15 lipca 2004 roku. Uczestniczyła tam również w konferencji prasowej o godzinie 11.00.

Tematy