Eskalacja ataków na wolność słowa w Rosji – rok po proteście zespołu Pussy Riot

Zeszłoroczne aresztowania oraz wyroki skazujące członkinie zespołu Pussy Riot na podstawie wątpliwego zarzutu, jakim jest “chuligaństwo motywowane nienawiścią religijną”, sygnalizują nowe, surowe ograniczenia praw człowieka w tym kraju. Od czasu ogłoszenia wyroku rosyjski parlament przyjął nowe prawa mające na celu ograniczenie działań aktywistów oraz osób krytykujących władze.
– Nowe prawa wprowadzone po proteście zespołu Pussy Riot dały znaczną władzę umożliwiającą ograniczenie działalności organizacji pozarządowych, organizacji broniących praw człowieka oraz aktywistów politycznych działających w Rosji. Prawa te są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Rosji dotyczących przestrzegania praw człowieka – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
Amnesty International nadal wzywa do natychmiastowego uwolnienia dwóch członkiń zespołu Pussy Riot, które pozostają w kolonii karnej z dala od rodziny (w tym również małych dzieci).
– Rząd rosyjski nie wypełnia obietnic złożonych obywatelom 20 lat temu, po upadku Związku Radzieckiego. Musi on koniecznie udowodnić, że jest za utrzymaniem praw człowieka i musi wstrzymać rozpowszechnianie obłudnych informacji, że swobody obywatelskie oraz społeczna, ekonomiczna i polityczna stabilność są ze sobą w Rosji nie do pogodzenia.
Nowe ataki na wolność słowa
W czerwcu 2012 roku władze rosyjskie wprowadziły dodatkowe prawa ograniczające publiczne protesty, za które grozi wyjątkowo wysoka kara sięgająca 32 000 dolarów.
W tym samym miesiącu zniesławienie, które kilka miesięcy temu zostało usunięte z Kodeksu Karnego, ponownie zostało wpisane do Kodeksu Karnego, jednak kary za popełnienie tego przestępstwa są wyższe niż uprzednio.
W listopadzie 2012 roku wprowadzono nowe prawo, według którego wszystkie pozarządowe organizacje otrzymujące fundusze z zagranicy muszą zarejestrować się jako “agenci zagraniczni”. Decyzja ta nie tylko nakłada dodatkowy ciężar administracyjny na te organizacje, ale co ważniejsze może przyczynić się do powstania negatywnego poglądu na działania takich organizacji z powodu negatywnych konotacji, jakie ma wyrażenie “agenci zagraniczni” w języku rosyjskim.
W tym samym miesiącu wprowadzono nową, obszerną definicję prawną “zdrady”, która może potencjalnie zdelegalizować działania organizacji broniących praw człowieka oraz zajmujących się politycznym aktywizmem.
W grudniu rosyjski parlament uchwalił prawo nazwane “Dima Jakowlew”, które narzuca dalsze surowe restrykcje na organizacje pozarządowe oraz dyskryminuje osoby, które posiadają podwójne, amerykańsko-rosyjskie obywatelstwo.
Surowe kary dla członkiń zespołu Pussy Riot
Podczas wprowadzania zmian w prawie, władze rosyjskie przeprowadziły proces, skazały oraz nałożyły surowe kary na trzy członkinie zespołu Pussy Riot za protest, który miał miejsce w moskiewskiej katedrze.
W sierpniu 2012 roku, po kilkumiesięcznym areszcie przed procesem oraz niesprawiedliwych procedurach sądowych, członkinie zespołu Pussy Riot – Nadieżda Tołokonnikowa, Marija Alochina oraz Jekatierina Samucewicz – zostały skazane na dwa lata pozbawienia wolności i pobyt w kolonii karnej za udział w proteście. Po złożeniu odwołania, sąd przyznał Jekatierinie Samucewicz zwolnienie warunkowe.
Amnesty International sygnalizowała, w jakich warunkach przetrzymywane są Nadieżda Tołokonnikowa oraz Marija Alochina. Mariji Alochinie grożono i musiała zostać przeniesiona do izolatki. Maksymalny czas, jaki może tam spędzić (trzy miesiące) niedługo upłynie, dlatego władze kolonii karnej muszą rozważyć inne możliwości. Nadieżda Tołokonnikowa cierpi z powodu problemów zdrowotnych, które pogorszyły się podczas przebywania w areszcie. Chociaż zapewniono jej pomoc medyczną, to jej stan zdrowia może dalej się pogarszać. Obie kobiety mają małe dzieci, które mogą zostać pozbawione pełnoprawnego kontaktu z matkami na kolejny rok.
– Uwięzienie Nadieżdy oraz Mariji pomimo faktu, że obie mają dzieci, jest również pewnym rodzajem zastraszenia. Który rodzic po tym wydarzeniu będzie chciał wziąć udział w proteście? To celowe okrucieństwo dokonane w celach propagandowych. To bardzo nieprzyjemna sytuacja, z którą musimy jakoś walczyć – powiedziała niedawno Jekatierina Samucewicz podczas rozmowy z Amnesty International.
– Władze rosyjskie mają kolejną szansę na naprawienie krzywd wyrządzonych członkiniom zespołu Pussy Riot. Podczas rozprawy kontrolnej oraz rozpraw o udzielenie zwolnienia przedterminowego dla Nadieżdy Tołokonnikowej oraz Mariji Alochiny władze muszą skorzystać z szansy na bezwarunkowe zwolnienie obu kobiet – powiedziała Draginja Nadaždin.