Paraliż planów relokacji w Europie

Raport Straciliśmy nadzieję przedstawia historie osób, dowody i dane, które dokumentują, jak brak woli politycznej ze strony europejskich rządów wpływa na wyjątkowo zagrożonych ludzi, tworzy trudności i kreuje atmosferę niepewności. Ujawnia także, że wypełniono mniej niż 6% zobowiązań z ubiegłego roku.
– W tym tempie wypełnienie zobowiązań w zakresie relokacji zajmie 18 lat. To wstyd, że Europa nie może odłożyć na bok polityki i rozwiązać kryzysu humanitarnego poprzez sprawiedliwy podział odpowiedzialności za relatywnie niewielką liczbę uchodźców – powiedziała Aleksandra Górecka, koordynatorka kampanii Amnesty International.
– Rządy państw europejskich muszą wywiązać się ze swoich zobowiązań i zapewnić ochronę, nadzieję i godność, na którą te osoby zasługują. Żeby tak się stało muszą zwiększyć liczbę osób, które mogą relokować, przyspieszyć ten proces, przyznać wizy humanitarne i ustanowić szybką ścieżkę i dostępne procedury łączenia rodzin.