Federacja Rosyjska: Nietolerancja na tle rasowym musi zostać wykorzeniona

W związku ze zbliżającą się rocznicą urodzin Adolfa Hitlera, które przypadają na 20 kwietnia, organizacja obawia się o bezpieczeństwo mniejszości narodowych i etnicznych w Rosji. W poprzednich latach wokół tej daty następowała eskalacja szykan i przemocy na tle rasowym.

26 marca 2003 roku grupa młodych ludzi zaatakowała i poważnie pobiła w Moskwie dwóch studentow z Afryki. Jeden z nich został hospitalizowany. Stowarzyszenie Studentów Afrykańskich w Federacji Rosyjskiej wezwało o szybkie wszczęcie śledztwa w tej sprawie i poprosiło o zwiększenie środków bezpieczeństwa wokół miasteczek studenckich, obawiając się kolejnych ataków rasistowskich.

-Strach przed atakami rasistowskimi nie jest ograniczony do strachu przed skinheadami, rosyjskie mniejszości prawie tak samo boją się urzędników państwowych-, dodała organizacja.

Pewnego wieczora w lipcu 2002 roku, grupa około 10 rosyjskich mężczyzn z ogolonymi głowami krzyczących hasła rasistowskie zaatakowało afrykańskich studentów, uchodźców i azylantów biorących udział w pikniku w moskiewskim parku. Znajdujący się w pobliżu funkcjonariusze milicji początkowo odmówili udzielenia pomocy. Gdy w końcu po pół godzinie przybyli inni funkcjonariusze, wszyscy poza dwoma napastnikami uciekli. Jeden z milicjantów oskarżył uczestników pikniku o wszczęcie bójki i zignorował zeznania naocznych świadków.

-Milicja i inni funkcjonariusze porządku prawnego rutynowo poddają mniejszości rasowe i etniczne szykanom i prześladowaniom oraz reagują z obojętnością na ataki rasistowskie. Ofiary takich ataków często skarżą się, że funkcjonariusze niechętnie rejestrują takie przestępstwa jako rasistowskie lub nie rozumieją poważnych następstw przemocy na tle rasowym. Milicja często doradza ofiarom określanie takich ataków jako -huliganizm-, stwierdziła Amnesty International.

-Dopóki władze nie zajmą się rasistowskimi postawami wśród funkcjonariuszy służb policyjnych, doputy będą one raczej częścią tego problemu niż sposobem na jego przezwyciężenie.-

Dyskryminacja na tle rasowym dla wielu członków mniejszości narodowych mieszkających w Federacji Rosyjskiej pozostaje codziennością – ostrzegła Amnesty International wraz z wydaniem w zeszłym mięsiącu raportu -Dokumenty! Discrimination on grounds of race in the Russian Federation-

-Rasizm jest zamachem na fundament uniwersalnych praw człowieka. Oznacza systematyczne odmawianie określonym osobom dostępu do pełnego katalogu praw człowieka ze względu na kolor ich skóry, rasę, pochodzenie etniczne i urodzenie Prawo do wolności od dyskryminacji rasowej pozostaje podstawową zasadą praw człowieka- – ponownie ostrzegła Amnesty International.

Tło wydarzeń

Ataki na tle rasistowskim często są dokonywane przez osoby o poglądach skrajnie prawicowych, znane jako skinheadzi. Według rosyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rosji jest około 20 tys skinheadów, z czego 2,5 tys. mieszka w Moskwie. Do ofiar ataków na tle rasowym należą imigranci, uchodźcy i azylanci z Afryki, Azji i Kaukazu (w tym również Czeczeni). Członkowie społeczności żydowskiej często poddawani są szykanom i atakom na tle rasowym, celami takich ataków często są centra i synagogi zydowskie.

Zarówno prezydent Putin, jak i prokurator generalny Władimir Ustinow, wielokrotnie publicznie oświadczali, że przestępstwa na tle rasistowskim nie będą tolerowane, a osoby odpowiedzialne za takie ataki będą pociągane do odpowiedzialności z -całą surowością, na które pozwala prawo-. W 2001 roku, władze rozpoczęły realizację pięcioletniego programu promocji tolernancji i zapobiegania ekstremizmowi w rosyjskim społeczeństwie, którego celem jest zmiana stosunku i praktyk dyskryminacyjnych o podłożu rasistowskim i religijnym.

Więcej informacji:
» Strona Kampanii http://www.amnesty.org.pl/kampania/index_rasizm.php