Federacja Rosyjska: Nowe prawo ogranicza wolność i niezależność społeczeństwa obywatelskiego

(AI Index: EUR 46/055/2005)
 
Amnesty International nie sprzeciwia się próbom zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności organizacji społecznych. Jednakże powyższe zapisy prawne zapewniają władzom nadmierne uprawnienia w kwestii badania, analizy oraz swobody w monitorowaniu funkcjonowania organizacji oraz w kwestii podejmowania decyzji o ich rejestracji czy likwidacji; powiedziała Nicola Duckworth, dyrektorka Programu ds. Europy i Azji Środkowej;Te zwiększone uprawnienia nadzoru i kontroli mogłyby być nadużywane;
 
Pomimo faktu, że prawo przechodzi obecnie etap wdrażania poprawek w odpowiedzi na wewnętrzne oraz międzynarodowe głosy protestu, to nadal zawiera ono klauzule budzące poważne obawy o wolność stowarzyszeń w Rosji. Wiele z nich nie uwzględniło uwag krytycznych skierowanych przez eksperta Rady Europy. Zapisy zidentyfikowane przez biegłego jako ;nieproporcjonalne, zbyt restrykcyjne i niejasne aby pozostawać w zgodzie ze międzynarodowymi standardami nadal pozostały niezmienione.
 
Na przykład, władze będą w stanie odmówić rejestracji tych organizacji pozrządowych, w przypadkach których nazwa organizacji ;obraża powszechne poczucie przyzwoitości lub czyjeś uczucia etniczne czy religijne;. Władze będą także posiadały nieograniczone uprawnienia w wysyłaniu przedstawicieli na każde wydarzenie zorganizowane przez rosyjską bądź zagraniczną organizację społeczną, bez konieczności posiadania uzasadnionych podstaw wskazujących na naruszenie prawa rosyjskiego. Dodatkowo będą miały niespotykane uprawnienia kontroli i analizy źródeł finansowania oraz planowanych jak i faktycznych wydatków.
 
Organizacje pozarządowe działające w dziedzinach od ochrony środowiska począwszy a na edukacji i prawach człowieka kończąc  wszystkie one bez wyjątku będą miały utrudnioną pracę. Rosja powinna pobudzać sektor publiczny zamiast go tłumić, powiedziała Nicola Duckworth.
 
Nie chodzi tutaj o politykę, nie ma mowy o ingerencji w wewnętrzne sprawy Rosji. Rosja musi jednakże szanować obowiązki prawne wynikające z międzynarodowych standardów praw człowieka, do przestrzegania których się zobowiązała.
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. ustawy patrz Federacja Rosyjska: Najnowszy projekt ustawy ogranicza wolność społeczeństwa obywatelskiego 22 listopada 2005.